Sõnumitoojas 26. jaanuaril

219
 • AND­RE SEPP sai Suu­re Hol­me­ri ja ENN PUNG Väi­ke­se Hol­me­ri;
 • Biokom­post­ri­d Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ela­ni­kele;
 • RMK te­ge­vus­ka­vad rii­gi­met­sas Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las;
 • Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR: „Ee­lar­ves on tä­na­vu üks suur in­ves­tee­ring – Keh­ra las­teaed.“;
 • Ani­ja val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve;
 • Ani­ja Lions klu­bi va­lis val­la aas­ta ini­me­seks TII­NA NÕL­VA­KU;
 • Kehra Sotsiaalkeskuses alustab eakate tugigrupp;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu tõs­tis sün­ni­toe­tu­se 800 eu­ro­ni;
 • Raa­si­kul on eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te päe­va­kes­kus;
 • Raa­si­ku vallavalitsus korraldab las­te­hoiu­koh­ta­de kon­kursi;
 • AND­RE SEPP on HOLi te­gev­juht;
 • Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja on val­mis;
 • Kuu­sa­lu vallas on taas las­teaia- ja kooliõ­pe­ta­ja­te pal­gad võrdsed;
 • Kuu­sa­lu koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud;
 • Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gus pa­ku­vad enim hu­vi ava­li­kud teed;
 • Kolga Arenduse kink Kuusalu raamatukogule;
 • Ener­gia­hin­da­de kom­pen­see­ri­mi­se taot­lus­test;
 • Lume­torm jät­tis ree­del-lau­päe­val osad au­tod lu­me­van­gi.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 2. veebruaril.

Eelmine artikkelRaa­si­kul on eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te päe­va­kes­kus
Järgmine artikkelIsamaaline suurüritus Kolgas