Sõnumitoojas 25. märtsil

5224
 • Esimesed positiivsed koroonatestid Ida-Harjus;
 • Noorte tegemistest praeguse eriolukorra ajal;
 • Kooliõpilaste karantiinipäevikud: JOOSEP KIRSIMAA, JENS RANDLAHT, KARL JACO DANIEL;
 • VELLO SATS: Kuusalu kooli esimene õppenädal eriolukorras;
 • Koolitoidu jagamisest;
 • Koduõppel oleva lapsevanema appikarje;
 • Kuusalu ja Loksa apteek jätkavad tööd ka aprillis;
 • Arenduskoja õppereis Leedumaale – Kura sääre liivadüünid ja jõgedega piiratud Rusne saar;
 • Raasiku valla tänavavalgustusele KIKilt üle 464 000 euro;
 • Raven taotleb ka Aruküla ÜVK jaoks tänavu toetusraha;
 • Raasiku valla aukodanik ANNE EENPALU: „Noorte isamaaline kasvatus on väga tähtis.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. aprillil.
Eelmine artikkelKoo­liõ­pi­las­te ka­ran­tii­ni­päe­vi­kud
Järgmine artikkelLap­se­va­ne­ma koo­lib­lo­gi 2. osa