Sõnumitoojas 25. mail

323
 • Ani­ja val­las jäät­me­ve­da­ja va­he­tub, Raa­si­ku val­las jät­kab se­ni­ne et­te­võ­te;
 • Keh­ra seik­lus­par­gis te­gut­se­vad pi­de­valt van­daa­lid;
 • Val­la toe­tus Ala­ve­re kü­la­le;
 • Raasiku vallas jagati rahatarkust;
 • Val­la suu­ri­mad teedein­ves­tee­rin­gud te­hak­se tä­na­vu Raa­si­kul;
 • Raa­si­ku vald veab Ida-Har­ju ha­ri­du­se tu­gi­tee­nus­te pro­jek­ti;
 • Val­la­va­li­tsus kut­sub Raa­si­ku 780. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ma;
 • Raa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päe­val „Ko­gu­kond möl­lab“ oli üle 300 esi­ne­ja;
 • Raa­si­ku koo­li­le ot­si­tak­se juh­ti;
 • Arukülas ja Raasikul teadetetahvlid;
 • Raa­si­ku val­la ju­rist on JAN­NO PERV;
 • Raa­si­ku val­la ehi­tuss­pet­sia­list on KAI­RE KOIT­NE;
 • Täien­dus Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis;
 • Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va kont­sert;
 • ANTS AA­MAN esit­leb Kuu­sa­lus oma jut­tu­de ja mä­les­tus­te ko­gu­mik­ku;
 • Vaba­taht­li­kud kor­ral­da­sid Kuu­sa­lu val­la Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le pe­re­päe­va;
 • Elekt­ron­muu­si­ka õpe Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­lis;
 • Aren­dus­ko­da an­nab Kuu­sa­lu val­da 276 559,93 eu­ro ula­tu­ses Lea­de­ri toe­tu­si;
 • MTÜ Aren­dus­ko­da hak­kab koos­ta­ma uut st­ra­tee­giat;
 • Päästeteenistuse aumärgid Ida-Harju päästjatele;
 • KIRJAKAST: Küla­lii­ku­mi­ne Ala­ve­re moo­di;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht! 

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. juunil. 

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ju­rist on JAN­NO PERV
Järgmine artikkelKolgakülas selgitati koolidevahelised meistrid murdmaateatejooksus