Sõnumitoojas 23. detsembril

340
 • JÜRI VOOD­LA­LE spor­di elu­tööp­ree­mia;
 • Keh­ra piir­kon­na ko­dus­te las­te jõu­lu­pi­du oli uuel lin­na­väl­ja­kul;
 • Ees­ti Nais­liit ja AR­VI KA­RO­TAM vii­vad Ani­ja val­la 7 pe­re­le vä­li­seest­las­te jõu­lu­kin­gi;
 • Ani­ja val­la Vi­ki­pa­lu kü­la su­vi­la­piir­kond kaa­sa­tak­se rah­va­loen­du­se peap­roo­vi;
 • HAN­NES PIK­KEL on Keh­ra ja Rae­ko­ja plat­si jõu­lu­kuu­se üles­pa­ni­ja;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu eelarvest 5000 eu­rot toetusteks;
 • HC Keh­ra tu­li nais­te Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­man­daks;
 • AGNES VAL­GIS­TE ai­tab ko­gu­da an­ne­tu­si vä­hi­ra­vi­fon­di­le Kin­gi­tud Elu;
 • Ran­na­res­to­ra­ni uued oma­ni­kud pa­ku­vad Valk­las ta­li­sup­le­ja­te­le soo­ja sau­na ja sup­pi;
 • ÜLLE TAM­ME­LE Har­ju­maa tee­ne­te­märk;
 • Kuu­sa­lu ap­teek 130;
 • Kuu­sa­lu jõu­lu­sõi­me meis­ter­da­sid pe­re­kon­nad PAR­MAN ja ROLL;
 • Tei­ne koht tipp­võist­lu­sel sil­lu­tas Taa­vi Tšern­javs­ki olüm­pia­püüet;
 • Raasiku valla koogiaktsioon tõi jõulukingi 36 eakale ja perele;
 • Aruküla liuväljaku jaoks osteti jäämasin;
 • Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­jaid tä­na­vu ei va­li­ta;
 • Jõu­lu­toe­tu­sed ea­ka­te­le ja lastega peredele;
 • Hol­me­ri no­mi­nen­did;
 • Oma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le;
 • Koroo­na­vii­ru­sest Ida-Har­jus;
 • Püro­teh­ni­ka – oht­lik nau­ding.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 30. detsembril.

Eelmine artikkelRan­na­res­to­ra­ni uued oma­ni­kud pa­ku­vad Valk­las ta­li­sup­le­ja­te­le soo­ja sau­na ja sup­pi
Järgmine artikkelPüro­teh­ni­ka – oht­lik nau­ding