Sõnumitoojas 18. mail

163
 • Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus on lõ­pu­sir­gel;
 • Vel­ko AV ja Ra­ven pea­vad ühi­ne­misp­laa­ne;
 • Raa­si­ku val­las tu­leb esi­me­ne kaa­sav ee­lar­ve;
 • Aru­kü­la las­teaed saab uue di­rek­to­ri;
 • Kuu­sa­lu koo­li et­te­võt­lus­päe­val osa­le­sid ka Kol­ga ja Lok­sa õpi­la­sed;
 • Kuusalu kooli näitetrupp on üleriigilise teatrifestivali laureaat;
 • Kuu­sa­lu las­te­koo­ri­le üle-ees­ti­li­se kon­kur­si peap­ree­mia;
 • Välis­tu­den­gid soo­vi­ta­vad Kol­ka mõi­sa­fes­ti­va­li, Lee­si­le ta­lu­tur­gu ja mat­ka­rin­gi „La­he­maa ki­vid“;
 • Muuk­si Ko­duaia­kont­ser­ti­de­le and­sid tõu­ke Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­vad;
 • Kol­ga koo­li muu­si­kak­las­si ja köö­gi re­mont;
 • Muu­seu­miöö Kol­ga ja Keh­ra muu­seu­mis;
 • Vald taotleb toetust Kehra-Anija kergteele;
 • EASi toetus Anija mõisale;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku vald ko­gu­kon­na koos­loo­me prog­ram­mis;
 • Keh­ra ela­nik AN­NE­LI MET­SAO­JA aval­das nel­jan­da luu­le­ko­gu „Vär­si­rõõm“;
 • HC Keh­ra pois­te­le tei­ne koht kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel;
 • Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi poi­sid hoia­vad ta­set kõr­gel;
 • Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de pi­ka­ra­ja meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses;
 • JAA­NUS KAL­LAS­TE­LE Tar­tu maas­ti­ku­ma­ra­to­ni nel­jas koht.

Ostke värske ajaleht! 

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 25. mail. 

Eelmine artikkelMuuk­si Ko­duaia­kont­ser­ti­de­le and­sid tõu­ke Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­vad
Järgmine artikkelTäien­dus Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis