Sõnumitoojas 15. aprillil

1602
 • Noor­te­kes­ku­sed õpe­ta­vad ko­dus meis­ter­da­ma ja küp­se­ta­ma;
 • Raa­ma­tuid saab lae­nu­ta­da ka erio­lu­kor­ra ajal;
 • Loomad vajavad abi ka kriisi ajal;
 • Omniva vähendab kirjakaste;
 • Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pi­das esi­me­se e-is­tun­gi;
 • Raa­si­ku las­teaed Ora­va­ke lii­de­tak­se põ­hi­koo­li­ga;
 • Aruküla lasteaia juurdeehitusest;
 • Kul­tuur­ka­pi­ta­li pree­mia ja toe­tu­sed;
 • Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­da­del erio­lu­kor­ra ajal rah­va­mas­se ei käi;
 • Anija valla tänavavalgustuse uuendamine;
 • Pila­te­se õpe­ta­ja PIL­LE TROL­LA otsetree­nin­gud Fa­ce­boo­kis;
 • Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se le­ping aas­ta­teks 2020-2021;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai loa koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­keks;
 • Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas li­saee­lar­ve­ga 660 000 eu­ro suu­ru­se re­serv­fon­di;
 • Uus või­mu­liit al­ga­tas Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­he um­bu­sal­da­mi­se;
 • MONI­KA SA­LU taot­leb Kuu­sa­lu val­lalt lai­mu üm­ber­lük­ka­mist;
 • Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de ja kuns­ti­de koo­li ta­su;
 • Kol­ga­kü­la lau­lusõnade kon­kurss;
 • Selle nädala leht Kuusalu valla kõikides postkastides.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. aprillil.
Eelmine artikkelNoor­te­kes­ku­sed õpe­ta­vad ko­dus meis­ter­da­ma ja küp­se­ta­ma
Järgmine artikkelBri­ti pia­nis­tid plaa­ni­vad JU­HAN TRUM­BI lau­lu te­ha maail­ma­kuul­saks