Sõnumitoojas 14. septembril

233
 • Puna­mo­nu­men­did Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas;
 • KIKi toe­tu­sed koo­li­de-las­teae­da­de kesk­kon­na­tead­lik­ku­se pro­jek­ti­de­le;
 • Vili ko­ris­ta­ti põl­du­delt mõ­ne nä­da­la­ga;
 • Algas Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja va­na korst­na lam­mu­ta­mi­ne;
 • PIIA HAAB ja REE­SI KUS­LAP on Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nen­did;
 • Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus;
 • Kuu­sa­lu val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list on KAIR TAM­MEL;
 • MIH­KEL TIKS as­tus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me ko­halt ta­ga­si;
 • Kol­ga muu­seum ko­gub velsk­ri­punk­ti jaoks me­dit­sii­ni­ga seo­tut;
 • Oktoob­rist hak­kab Ani­ja val­las prü­gi ve­da­ma OÜ Eko­vir;
 • Kehra käsitöömeister LJUDMILLA SAUPÕLD õmbleb, tikib, koob;
 • Põrgupõhja orienteerujatele rogaini MMilt hõbe ja pronks;
 • ROMAN SVI­RI­DOV Uk­rai­na vöö­maad­lu­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel;
 • Raa­si­ku val­la rat­ta­päev 2022;
 • Penin­gi ko­roo­na­män­gi­jad võist­le­vad edu­kalt.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 21. septembril.

Eelmine artikkelKehra käsitöömeister LJUDMILLA SAUPÕLD õmbleb, tikib, koob
Järgmine artikkelPolitseiuudised