Sõnumitoojas 14. juulil.

234
 • Kuns­tia­ka­dee­mia kon­ser­vee­ri­mi­se eria­la tu­den­gid taas­ta­vad Kol­ga mõi­sa väi­kest saa­li;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tü­his­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi ra­ha­jao­tu­se;
 • Jumin­da Ran­na­ka­lan­du­se OÜ püü­dis hooa­ja­ga üle 7 ton­ni räi­me;
 • Sal­mis­tu 6 ko­du­koh­vi­kut võõ­rus­ta­sid kü­la­li­si ka­hel päe­val;
 • Kuu­sa­lu ten­ni­se­tur­nii­ri esi­ko­had jäid ko­ju;
 • EVAR SAUL tee­nis Tar­tu ve­lo­tuu­ril au­hin­du;
 • Kiiu jäät­me­jaa­ma ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt;
 • Kol­ga koo­li ja las­teaia re­mon­di­töö­de han­ke­le pak­ku­mu­si ei esi­ta­tud;
 • Aru­kü­la 730. aas­ta­päe­vaks val­mis laul „Aru­kü­la ko­du”;
 • Raa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti;
 • Aru­kü­la va­na raa­ma­tu­ko­gu müüak­se ot­sus­tus­kor­ras;
 • Ani­ja val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 12 pro­jek­ti;
 • Ani­ja val­la kü­la­sid är­gi­ta­tak­se hoog­sa­ma­le ühis­te­ge­vu­se­le;
 • Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor on koo­li­juh­ti­de men­tor;
 • Ohu­tus­nõu­ded ja lii­ku­mis­pii­ran­gud kait­se­väe har­ju­tu­sa­la­del.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 21. juulil. 

Eelmine artikkelAni­ja val­la kü­la­sid är­gi­ta­tak­se hoog­sa­ma­le ühis­te­ge­vu­se­le
Järgmine artikkelAru­kü­la 730. aas­ta­päe­val kor­ral­da­ti öi­ne eks­kur­sioon