Sõnumitoojas 13. oktoobril

361
 • Vali­mis­te esi­me­ne päev;
 • Raasiku valla valimisdebattide kuumim teema oli elamuarendused;
 • Ani­ja val­las oli kolm va­li­mis­väit­lust;
 • Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­batt;
 • Raa­si­ku val­las sel­gu­sid aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad;
 • AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik;
 • Keh­ras ava­ti pi­du­li­kult rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­tud saal;
 • Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem va­li­tud;
 • Keh­ra muu­seu­mis Ani­ja Lions klu­bi juu­be­li­näi­tus;
 • REET LAANETULE fotokonkursi üldvõit ja publiku preemia;
 • Taot­lu­sed kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­te toe­ta­mi­seks Kuu­sa­lu val­las;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va matk;
 • Prü­gi põ­le­ta­mi­ne saas­tab õh­ku ja ohus­tab ini­mes­te ter­vist.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. oktoobril.

Eelmine artikkelAIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik
Järgmine artikkelAnija Lions klubi asutamisdokument on Kehra muuseumis