Sõnumitoojas 13. aprillil

303
 • Raa­si­ku val­las tu­leb in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­val;
 • Raa­si­ku val­la ela­ni­kud kõn­di­sid kol­mest asu­last Pe­nin­gi­le;
 • Raa­si­ku val­la lau­lu­lap­sed võist­le­sid Aru­kü­las;
 • Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­riks kan­di­dee­ri­vad ne­li fir­mat;
 • Kol­ga las­teaia ka­tu­se re­mont lä­heb loo­de­tust pal­ju kal­li­maks;
 • Vir­ve Ve­si lõ­pe­tab osa­de Ha­ra tar­bi­ja­te joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se;
 • Otsus Val­ge­jõe kar­jää­ri as­jus esi­ta­tud vai­de koh­ta;
 • Kuu­sa­lu val­la kon­kur­si „Lau­lu­lu­laps 2022“ tu­le­mu­sed;
 • Keh­ra ela­mukruntide detailplaneering on valmis;
 • Ani­ja val­la aas­ta et­te­võ­te VANA WAKSAL sul­geb uk­sed;
 • Keh­ra rah­va­ma­jas on näi­tus ma­ja aja­loost;
 • Suur osa Voo­se kü­last saab tä­na­vu kii­re in­ter­ne­ti;
 • Kehra kalameeste algatus aasta kalandusteo kandidaat;
 • Spor­dip­ree­miad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da;
 • Ukrai­na õpi­la­sed Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lis;
 • Ida-Harju Koostöökoja toetuste voor.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. aprillil.

Eelmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­jas on näi­tus ma­ja aja­loost
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te ot­sib ÜVK ra­ja­mi­se jät­ka­mi­seks part­ne­rit