Sõnumitoojas 12. augustil

589
 • VEL­JO TOR­MI­SE 90. sün­niaas­ta­päe­val ava­ti he­li­loo­ja loo­me­pä­ran­di ko­gu­mi­seks vir­tuaal­kes­kus;
 • Volikogu andis loa Salmistu sadama ehitamislepingu sõlmimiseks;
 • Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­sik sai kuus­ki juur­de;
 • Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ma­ja oo­tab esi­me­si ela­nik­ke;
 • Sood­la har­ju­tus­väl­ja idee­kor­je­le teh­ti kok­ku 5 et­te­pa­ne­kut;
 • „Aeg­vii­du valss“ CD-plaa­dil;
 • Keh­ra koo­li et­te ra­ja­tak­se lin­na­väl­ja­kut;
 • Aeg­vii­dus on ka tä­na­vu kolm ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va;
 • Keh­ra koo­li aeg­sed pin­gi­naab­rid esi­ta­sid Kuu­sa­lus AR­TUR RIN­NE lau­le;
 • Rii­gi toe­tus Raa­si­ku ja Keh­ra tee­de­le;
 • Aru­kü­la ja Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks sel aas­tal toe­tust ei an­tud;
 • Aru­kü­la rah­va­ma­ja oli KUS­TAS KI­KER­PUU esi­me­ne peo­paik;
 • Raa­si­ku jäät­me­jaa­ma hal­da­ja va­li­tud;
 • Aru­kü­las al­gab pääs­te­de­poo ja Ra­ve­ni kon­to­ri ehi­ta­mi­ne;
 • Noortele kä­si­pal­lu­ritele neli medalit.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 19. augustil.
Eelmine artikkelVolikogu andis loa Salmistu sadama ehitamislepingu sõlmimiseks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li uus di­rek­tor on KRIS­TI TA­RIK