Sõnumitoojas 11. aprillil

1308
 • Miks Kuusalu vallas on avalikus kasutuses teede pärast palju kohtuvaidlusi?;
 • Komisjon valis Kuusalu abivallavanemateks ANU KIRSMANI ja TÕNU AMMUSAARE;
 • Algas taotluste vastuvõtt hajaasustuse programmi;
 • Kuusalu valla laululapse konkursi tulemused;
 • Kuusalu algklasside näitetrupp võitis maakonnafestivalil Grand Prix`;
 • Kiiu lasteaed osaleb rahvusvahelises Out Now Erasmus+ õuesõppe projektis;
 • Aegviidu Päästeselts on tegutsenud 10 aastat;
 • Laupäeval oodatakse Anija Lüliti tegevuspäevale;
 • “Anija värvib” koostööpartnerid tulevad Kehrasse nõu andma;
 • Kehra tervisekeskuse ehitaja valitud;
 • Talgud Anija valla pere heaks;
 • Raasiku valla jalgsimatkal “100 südant” oli üle 200 osaleja;
 • Raasiku koolile otsitakse uut direktorit – KADRI VIIRA jääb pensionile;
 • Arukül mänguringi lapsed teevad kaasa õppevideote loomises;
 • Selgusid Raasiku valla parimad laululapsed;
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. aprillil.
Eelmine artikkel„Ani­ja vär­vib“ koos­töö­part­ne­rid tu­le­vad Keh­ras­se nõu and­ma
Järgmine artikkelKeh­ra pit­sa­koh­vi­kut lä­hia­jal ava­da veel ei saa