Sõnumitooja sai 19aastaseks

626

Sõnumitooja esimene lehenumber ilmus 26. oktoobril 1994. Lehte on järjepidevalt välja antud 19 aastat, kokku 958 numbrit.

Ajalehel on mõtet siis, kui on lugejaid ja infoandjaid. Toimetus tänab kõiki abilisi, kes on nende aastate jooksul me tegemisi toetanud, ning tellijaid-ostjaid, kes meid usaldavad.

Oleme koos valdade esindajatega hakanud välja töötama Sõnumitooja uuendamisplaani. Loodame, et see õnnestub.