Sõnumitooja osade uus jaotus

915

Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavanemad ning Loksa linnapea sõlmisid notariaalselt OÜ Sõnumitooja osade ostu-müügi lepingud ning kinnitasid osade uue jaotuse. Tehingud osadega ja ostusummad olid eelnevalt heaks kiidetud volikogude istungitel. Anija vald ostis 10 000 krooni eest tagasi ostueesõigusega Raasiku vallale 2009. aastal üle läinud osa, mille hind oli 10 000 krooni. Kuusalu vald ostis Loksa linnale kuulunud osa selle nimiväärtusega – 3200 krooniga. Anija, Kuusalu ja Raasiku vald jagasid ülejäänud osad sümboolse hinnaga 3 krooni nii, et igale osanikule kuulub nüüd kolmandik – 33,33 protsenti ehk 58 900 krooni. Sõnumitooja osakapital on 176 700 krooni. Raasiku vallavanem Andre Sepp: „Eesmärk on, et ühelgi kolmest omanikust ei oleks enamusosalust ega tekiks konsolideerimiskohustust.”