Sõnumitooja osa müügist

778

Anija vallavanem allkirjastas OÜ Sõnumitooja osa müügilepingu.

Allkirjastamine toimus 14. septembril Tallinna notari Evi Paberiti büroos, 47 000-kroonise nimiväärtusega osa (osakutest 28 protsenti) ostis Anija vallalt Kirilille Kirjastuse AS, mille esindajana andis allkirja Ülo Russak.  Müügilepingus on kirjas osa müügihind – 10 000 krooni.

Kirilille Kirjastus annab välja ajalehte Harju Elu. Selle eelmise reede numbri esiküljel on uudis osa ostust. Öeldud on, et septembri alguses tegi Anija vallavalitsus OÜ Sõnumitooja teistele osanikele ettepaneku osa ostmiseks, osanikud reageerisid pakkumisele eitavalt.

Tegelikult ei ole Anija vallavalitsus ega -volikogu OÜ Sõnumitooja osanikke, Kuusalu ja Raasiku valda, teavitanud Anija volikogu otsusest müüa osa vähemalt 10 000 krooniga, ehkki otsuses oli kirjas, et otsus kuulub väljastamisele Sõnumitooja osanikele. Anija vallavalitsus teavitas osanikke siis ja tegi ostupakkumise, kui müügihind oli 47 000 krooni. Kuusalu ja Raasiku vallavalitsused vastasid, et selle summa eest osta ei soovi, Kuusalu vallavalitsus lisas, et ei välistata eelisostuõiguse kasutamist hiljem.

Ärakiri müügilepingust jõudis Sõnumitooja toimetusse eelmise kolmapäeva, 23. septembri hommikul. Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson tutvustas seda samal hommikul vallavolikogu istungil ning küsis, kas kasutada osanikuna ostueesõigust. Volikogu volitas vallavalitsust otsustama ostueesõiguse kasutamist, kuid enne võiks läbi rääkida Raasiku vallaga ja jagada osa ning müügisumma pooleks – kumbki tasuks 5000 krooni.

Raasiku vallavanem Andre Sepp ütles, et ka Raasiku vallavalitsus kaalub ostueesõiguse kasutamist. Ta lisas, et osa ostmine oleks olnud lihtsam, kui Anija vald oleks seda 10 000-kroonise hinnaga pakkunud kohe teistele osanikele, nagu pakuti 47 000-kroonise hinnaga.

Eelmine artikkelSuru külast leiti mürsk
Järgmine artikkelMetropoliit Stefanos õnnistas Aruküla vene kiriku