Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la meist­rid suu­sa­ta­mi­ses

1563

Lau­päe­val, 12. veeb­rua­ril toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Kuu­sa­lu val­la 2017. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses. Ku­na põ­hi­ra­da­del nap­pis lund, toi­mu­sid võist­lu­sed jalg­pal­li­väl­ja­ku juur­de teh­tud suu­sa­ra­jal, kus on 750meet­ri­ne klas­si­ka- ja va­ba­teh­ni­ka­ring.
Ku­ni 10aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1 km klas­si­ka­sõi­du või­tis 10aas­ta­ne Li­set­te Tiits aja­ga 3.44 mi­nu­tit, järg­ne­sid Ma­ri­liis Tiits (3.51) ja Ma­riel Moks (6.59). T12 va­nu­sek­las­si 1,5 km sõi­dus või­tis Lee­nu Aas­rand (5.31) Li­set­te Mok­si (5.50) ees. T14 va­nu­sek­las­sis tu­li val­la meist­riks An­ni Jõe, kes lä­bis 1,5 km 4.25 mi­nu­ti­ga ning T18klas­sis Iri­na Knia­ze­va, kes lä­bis 2,5 km 20.04 mi­nu­ti­ga, tal­le järg­nes Vik­to­ria So­se­do­va (22.00). Nais­te 2,5 km dis­tant­si või­tis Kuu­sa­lu val­la meist­ri­tiit­li Hed­dy Tiits (7.37) ning N35 klas­sis seas Ma­rel­le Sü­da (7.42).
Ku­ni 10aas­tas­te pois­te 1 km dis­tant­si või­tis Ats Aru­lo (3.54) Mar­kus Alek­san­der Saa­re (4.08) ja Her­len Ka­jo (4.42) ees. P12 klas­sis tu­li 2,5 km dis­tant­sil val­la meist­riks Mau­ro Erik Saar (9.45), P14 klas­sis Rain Roos (7.58), P16aas­tas­test või­tis 5 km sõi­du Ar­tur Kupp (16.33) ja P18 klas­sis Rai­ner Piik­mann (13.34). Mees­te 7,5 ki­lo­meet­ri suu­sa­ta­mi­ses või­tis Rau­no Tiits (22.16) Kaur Ida­vai­nu (24.15) ees. M40 võist­lusk­las­sis 5 km dis­tant­si või­tis Tar­mo Amer (17.31) Kal­le Aas­ran­na (25.25) ees. M60 klas­si 2,5 km sõi­du või­tis Hel­ges Mänd­mets (7.14) Aar­ne Ida­vai­nu (7.46) ja Rein Ka­ne ees (9.28).

Eelmine artikkelKõrge riiklik tunnustus
Järgmine artikkelKin­ni­ta­ti Ani­ja val­la 2017. aas­ta ee­lar­ve