Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la meist­rid suu­sa­ta­mi­ses

1343

Pü­ha­päe­val, 25. veeb­rua­ril toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses. Osa­võt­jaid oli 43.

Ku­ni 10aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si või­tis Ma­riel Moks (7.20 mi­nu­tit), 2. ko­ha sai Miia Va­na­hans (7.30). Pois­te sa­mal dis­tant­sil tu­li val­la meist­riks Mar­kus Alek­san­der Saar (5.31), järg­ne­sid Ats Aru­lo (5.43) ja Her­len Ka­jo (6.11).

10-12aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel ra­jal või­tis Lee­nu Aas­rand (7.40) Jo­han­na Sü­da (8.37) ja Jes­si­ka Jõe­saa­re (10.20) ees. Pois­te kolm kii­re­mat olid Kris­to La­tik (6.10), Mau­ro Erik Saar (8.39) ja Ru­ben Käärst (9.24).

13-14aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1,5 ki­lo­meet­rit või­tis Li­set­te Moks (7.15). Poi­sid sõit­sid 2,5 ki­lo­meet­rit ning esi­ko­ha sai Joo­nas La­tik (8.43) Uku Aas­ran­na (8.55) ja Kul­dar Sü­da (12.20) ees.

15-16 aas­tas­te tü­tar­las­te val­la meist­riks tu­li An­ni Jõe, te­ma sõi­tis 2,5 ki­lo­meet­rit aja­ga 9.36 mi­nu­tit ning 17-18aas­tas­te nei­du­dest on Kuu­sa­lu val­la meis­ter En­ge­la Ra­ja­mä­gi, te­mal ku­lus 2,5 ki­lo­meet­ri lä­bi­mi­seks 13.42 mi­nu­tit. Nais­te sa­mal dis­tant­sil sai esi­ko­ha Jaa­na Kirs (10.30), tei­ne oli Ter­je Va­na­hans (12.19). 35-44aas­tas­te nais­te kii­reim oli Ing­rid Rand­laht (11.51), järg­nes Tiia Põld­maa (14.15). Üle 45aas­tas­te 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel dis­tant­sil tu­li val­la meist­riks Ai­ve Mõt­tus, kes lä­bis 1,5 ki­lo­meet­rit 5.42 mi­nu­ti­ga.

15-16aas­tas­te noor­mees­te seas on val­la meis­ter Ke­vin Mõt­tus, kes lä­bis 5 ki­lo­meet­rit 25.03 mi­nu­ti­ga. 17-18aas­tas­test päl­vis meist­ri­tiit­li Rai­ner Piik­mann, kes suu­sa­tas sa­ma dis­tant­si 18.17 mi­nu­ti­ga.

Me­hed sõit­sid 7,5 ki­lo­meet­rit ning esi­ko­ha sai Pent Paal­berg (23.23) Siim Va­na­han­su (24.57) ja Siim Ak­sel Ame­ri (29.20) ees. 40-49aas­tas­te mees­te 5 ki­lo­meet­ris tu­li võit­jaks Ee­ro Park­taal (17.57), järg­ne­sid And­rus Moks (25.55) ja Kal­le Aas­rand (33.15). 50-59aas­tas­test või­tis meist­ri­tiit­li Teet Kal­las­te (18.43) Tar­mo Ame­ri (23.37) ja Ar­vo Lii­va­mä­gi (24.02) ees. Üle 60 aas­tas­te 2,5 ki­lo­meet­ri sõi­du esi­koht läks Aar­ne Ida­vai­nu­le (10.59) Re­ne Too­me­re (15.52) ees.

Iga va­nu­sek­las­si kolme pa­re­mat au­ta­sus­ta­ti me­da­li­­ga, kõik osa­võt­jad said dip­lo­mi ja šo­ko­laa­di­me­da­li ning Ees­ti laua­li­pu Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bilt Ra­da.