Sel­gu­sid Kuu­sa­lu meist­rid ten­ni­se ük­sik- ja paa­ris­män­gus

817

UR­MAS KOT­KAS

3. veeb­rua­ril toi­mu­sid Kol­ga ten­ni­se­hal­lis Kuu­sa­lu si­se­meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­se paa­ris­män­gus. Võist­lus­te­le re­gist­ree­rus 16 män­gi­jat, kes moo­dus­ta­sid paa­rid loo­si­mi­se teel.

Võist­lus­paa­rid ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi. Alag­rup­pi­de kaks pa­re­mat said pool­fi­naa­li. Esi­me­ses pool­fi­naa­lis võit­sid Erk­ki Vil­lems ja Er­ki Proos Vi­ta­li Ka­li­ni­ni ja Vla­di­mir Deu­li­ni tu­le­mu­se­ga 4:7, 7:0, 7:3. Tei­ses pool­fi­naa­lis olid Ur­mas Osi­la ja Ju­ku-Kal­le Ad­rat 4:7, 7:5,7:4 pa­re­mad Ka­lev Ui­bou­pi­nist ja Rai­nis Jõe­sa­lust. Fi­naa­lis võit­sid Erk­ki Vil­lems-Er­ki Proos 7:5,7:3 Ur­mas Osi­lat Ju­ku-Kal­le Ad­ra­tit. 3.-4. ko­ha män­gus olid Vi­ta­li Ka­li­nin-Vla­di­mir Deu­lin 7:2, 7:5 üle Ka­lev Ui­bou­pi­nist-Rai­nis Jõe­sa­lust.

Möö­du­nud lau­päe­val, 17. veeb­rua­ril toi­mu­sid Ton­di­ra­ba ten­ni­se­kes­ku­ses Kuu­sa­lu si­se­meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­se ük­sik­män­gus. Osa­lesid 12 mees- ja 4 nais­ten­ni­sis­ti. Mees­te võist­lu­se fi­naa­lis või­tis Erk­ki Vil­lems Ju­ku-Kal­le Ad­ra­tit 6:4, 6:2. Kol­man­daks tu­li Tar­mo Kiigs­ke, kes alis­tas Vi­ta­li Ka­li­ni­ni 7:5, 5:4. Nais­test oli edu­kaim Na­ta­lia Ka­li­ni­na, järg­ne­sid La­ris­sa Trei­berg ja Moo­ni­ka Ru­bi­zo­va.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­puu­du­sest ja tu­le­vi­kust
Järgmine artikkelLii­ku­mi­ne Ko­du­kant jagab Va­bae­ra­kon­na ka­tu­se­ra­ha­