Salmistu veeprojekti II etapile 2 miljonit krooni

911

KIKi nõukogu otsustas 10. märtsil toetada veemajanduse programmist 2 058 000 krooniga OÜ Kuusalu Soojus Salmistu küla joogiveevarustuse II etappi – veetöötlusjaama väljaehitamist. Projekti kogumaksumus on 2,74 miljonit krooni. Ligi 700 000 krooni on ettevõtte omaosalus. See kaetakse Kuusalu Soojuse juhi Raul Valgiste sõnul liitumistasudega, mis on pere kohta 10 000 krooni. Sellest 6000 krooni on torustiku rajamise ja 4000 krooni veetöötlusjaama ehitamiseks. Veetöötlusjaam tehakse küla keskele kaitseliidu maja juurde. Seal on töökorras puurkaev, kuid tuleb paigaldada rauafiltrid ja mahutid ning survetõsteseadmed. KIK rahastas ka Salmistu joogiveevarustuse I etapi ehitamist – 2,62 miljoni krooniga. Tööd algasid detsembris, Pedassaare aiandus­ühistu piirkonda pandi üle 6 kilomeetri veetrassi. Ehitas Merko Ehitus. Tööde kogumaksumus on 3,9 miljonit krooni. Raul Valgiste ütles, et kevadel silutakse kaevekohad, teest läbi mindud paikadele pannakse asfaldipuru. Vesi lastakse trassidesse eeldatavasti suvel. Veetöötlusjaama ehitaja leidmiseks võetakse firmadelt pakkumised. „Aasta lõpuks tahame kõik valmis saada,” sõnas Kuusalu Soojuse juht Raul Valgiste.