Salmistu sadama vaatetorn on plaanis ringi tõsta

2891

Kolmapäeval, 11. novembri õhtul oli Kuusalu vallamajas Salmistu sadama planeeringu eskiisi arutelu.
Salmistu sadama eskiisprojekt. Olemasolevat kaid pikendatakse, juurde ehitatakse teine kai ja randa kaks teenindushoonet.
Vallamaja saali kogunes 12 inimest – detailplaneeringu tellija, MTÜ Salmistu Paadimees esindajad ning vallaametnikud, planeeringu koostajad ja mõned naaberkinnistute elanikud.

Detailplaneering määratleb sadama akvatooriumi ning hoonete, parkla ja laste mänguväljakute paiknemise. Sadama kinnistule on kavas ehitada kaks maja. Ühes  hakkavad olema kohvik, WCd jms. Teine ehitis on paadikuur-remonditöökoda.

Kinnistul asuv vaatetorn plaanitakse tõsta teise kohta. Praegune sadam tahetakse ümber ehitada uueks väikesadamaks. Olemasolev kai remonditakse ning sellele rajatakse juurde pikendus. Kõrvale tuleb lisakai. Paate ja muid väikealuseid peaks nende äärde mahtuma umbes 35.

Madis Praks tegi ettepaneku,ehitada luidete peale  laudtee, mida mööda saaks kõndida lapsevankritega, sõita jalgratastega.

Arvesse otsustati võtta ka Rein Tederi ettepanek, et oleks ära näidatud, kuidas pääseb Salmistu keskelt maanteelt jala randa.

Vallaarhitekt Kadi Raudla: „Leppisime kokku, et planeeritavat ala laiendatakse, et näidata ära ka jalgteed. Arendajale see lisakulutusi ei tee.”

Kuusalu vald on sõlminud MTÜga Salmistu Paadimees hoonestusõiguse lepingu Sadama kinnistule, mille pindala on 1,14 hektarit. Peale selle hõlmab planeering 1,2 hektari suurust ranna-ala, mis kuulub riigile ja mida Kuusalu vald taotleb munitsipaalomandisse – 200 meetri pikkune ala mööda rannajoont.

Keerulisemaks teeb planeerimise vallaarhitekti sõnul asjaolu, et kallasraja ja roheala vahel on paar erakinnistut, sinna ei saa vald midagi kavandada.

Salmistu küla Valkla-poolsesse külge planeeritakse uut elamupiirkonda, kuhu tahetakse edaspidi ehitada uus tee, mis ühendaks Salmistut ja Valklat.

Detailplaneering vaadatakse vallamajas üle siis saadetakse kooskõlastusringile. Siis tuleb uus avalikustamine,  teavitatakse naabreid ja teisi puudutatud isikuid. Planeering peaks valmima tuleva aasta teises pooles.

MTÜ Salmistu Paadimees kavatseb sadama kinnistu väljaehitamiseks taotleda toetusraha EASilt ja ka Leader-projektist. Detailplaneeringu koostamise eest tasub MTÜ.

Salmistu Paadimehel on praegu kümmekond liiget – Salmistu küla ja sadamaga seotud inimesed. Lähitulevikus võetakse MTÜ juhatuse esimehe Mati Maanase sõnul liikmeid juurde, kohalikud elanikud on avaldanud selleks soovi.

Salmistu Paadimehe ja Kuusalu valla vahel sõlmitud lepingu järgi on hoonestustähtaeg 30 aastat, kui lepingut täidetakse, pikeneb see 25 aastaks. MTÜl tuleb kinnistusse investeerida 15 miljonit krooni, sellest kaisse vähe­malt 10 miljonit, hoonetesse 3,5 miljonit ja parklasse-teedesse miljon krooni.

Eelmine artikkelPõhja prefektuuri eakatele mõeldud projekt „Ole eeskujuks!“
Järgmine artikkelKuusalu vallavanemaks valiti URMAS KIRTSI