Sal­mis­tu sa­da­ma ja Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ge

939
Salmistu sadam 2020 juunis. Foto Maris Matsi

Sel es­mas­päe­val sel­gu­sid Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­ja ning Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­ja-ehi­ta­ja rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed. Sal­mis­tu sa­da­mas ka­van­da­ta­va­te töö­de­le teh­ti 4 pak­ku­mist, hin­nad ula­tu­vad 1,48 mil­jo­nist eu­rost ku­ni 1,95 mil­jo­ni eu­ro­ni il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 1,78 ku­ni 2,34 mil­jo­ni eu­ro­ni. Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se teos­ta­mi­seks esi­ta­ti 7 pak­ku­mist. Lam­mu­tus­töö­de hin­nad on va­he­mi­kus 36 000-77 710 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga vas­ta­valt 43 200-93 252 eu­rot. Pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­töö­de hin­nad on va­he­mi­kus 2,043-4,37 mil­jo­nit eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga vas­ta­valt 2,45-5,24 mil­jo­nit eu­rot. Es­malt kont­rol­li­tak­se, kas kõik pak­ku­mi­sed vas­ta­vad nõue­te­le. Võit­jad va­lib val­la­va­lit­sus. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus­pak­ku­mi­sed olid eel­kal­ku­lat­sioo­nist olu­li­selt oda­va­mad, koo­li pu­hul oli oda­vaim pak­ku­mi­ne vas­ta­vu­ses han­ke piir­mää­ra­ga. Kel­le­ga sõl­mi­tak­se le­pin­gud sel­gub pä­rast pak­ku­ja­te kva­li­fit­see­ri­mist ja võit­ja­te väl­ja­kuu­lu­ta­mist. Nii Kuu­sa­lu alg­koo­li­hoo­ne kui Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­se fi­nant­see­ri­mi­ne on val­la­le jõu­ko­ha­ne, lu­ba han­ke­le­pin­gu­te sõl­mi­mi­seks tu­leb kü­si­da vo­li­ko­gult“.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la amet­ni­kud ree­de­ti ko­du­kon­to­ris
Järgmine artikkelAnija mõisa programmijuht on KADRI RAUDKIVI