Sal­mis­tu ran­naa­la hak­kab hal­da­ma OÜ Sal­mis­tu Sa­dam

1354
Salmistu sadam.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud enam­pak­ku­mi­se­le Sal­mis­tu ran­na- ja sa­da­ma-
a­la hal­da­mi­seks 15. maist ku­ni 15. sep­temb­ri­ni 2020 esi­ta­sid täh­ta­jaks pak­ku­mi­se 2 et­te­võ­tet. Sood­sa­ma pak­ku­mi­se esi­tas OÜ Sal­mis­tu Sa­dam – hal­du­sõi­gu­se eest ta­sub val­la­le le­pin­gu keh­ti­mi­se ajal 101 eu­rot kuus. Tei­ne fir­ma pak­kus ta­suks 80 eu­rot kuus. Le­pin­gus on mär­gi­tud, et hal­du­sõi­gu­se aeg võib lü­he­ne­da tu­le­ne­valt Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus­han­ke­ga lei­tud ehi­ta­ja töö­de ajag­raa­fi­kust. OÜ Sal­mis­tu Sa­dam peab kor­ral­da­ma ran­na- ja sa­da­maa­lal prü­gi­ko­ris­tu­se ja ära­veo, hoid­ma kor­ras se­nist vä­li­käim­lat ja pai­gal­da­ma kaks aju­tist vä­li­käim­lat, kor­ral­da­ma sõi­du­ki­te par­ki­mist ja sli­pi ka­su­ta­mist, pak­ku­ma kau­ban­dus- ja toit­lus­tus­tee­nust ning või­ma­lus on li­sa­da ka oma­ tee­nu­seid. Eel­mi­sel aas­tal kon­kur­si­ga Sal­mis­tu ran­na- ja sa­da­maa­la hal­da­jaks va­li­ti Hal­ja­son OÜ, et­te­võ­te ta­sus mul­lu juu­nist ku­ni 15. sep­temb­ri­ni hal­du­sõi­gu­se eest 120 eu­rot kuus.

Eelmine artikkelSpor­di­kes­kus­te töö ko­roo­nak­rii­si ajal
Järgmine artikkelAni­ja val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su suu­rus hak­kab sõl­tu­ma sis­se­kir­ju­tu­sest