Ringkonnakohus arutab Rehatse kaitseala küsimust septembris

635

Tallinna ringkonnakohus hakkab 24. septembril arutama Kuusalu vallavolikogu apellatsioonkaebust Tallinna halduskohtu  20. märtsi 2008 otsuse peale. Halduskohus rahuldas Kuusalu aleviku taga liiva kaevandada sooviva OÜ Ronette kaebuse, millega taotles Kuusalu vallavolikogu 27. juuni 2007 määruse tühistamist – määrusega kinnitati aleviku tagant algava Rehatse maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Kohus leidis siis, et volikogu ei olnud maa-ala kaitsevajadust piisavalt põhjendanud. Sel kevadel täiendas Kuusalu vallavolikogu Rehatse kaitseala moodustamise ning kaitse-eeskirja kehtestamise määrust – lisati põhjalikum selgitus Kuusalu aleviku elanike puhketsooni vajalikkusest ning metsise mängukohtade kaitsmisest. Esialgu pidi ringkonnakohtu istung toimuma mais, kuid seoses kaitse-eeskirja täiendamisega palus Ronette kohtult vastamiseks pikendust.

Eelmine artikkelVargus Raasiku alajaamas
Järgmine artikkelPärispea 750. aastapäeval käis ligi 1000 inimest