RII­VO NOOR Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se nõu­kogus

154
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Ree­del, 18. juu­nil valiti Pai­des MTÜ Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se (KEJHK) osa­ni­ke üld­koo­so­le­kul kes­ku­se­le uus nõu­ko­gu. Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te loo­dud MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ühi­neb tänavu KEJHK-ga, uued liik­med on Ani­ja, Raa­si­ku, Jõe­läht­me ja Har­ku vald. Kok­ku on KEJHK-l nüüd 15 lii­get. MTÜ­ 8liik­me­lis­se nõu­kok­ku va­li­ti ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja. Kes­ku­se iga­päe­vastööd ju­hib 3liik­me­li­ne ju­ha­tus, esi­mees on Jär­va val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Rait Pi­hel­gas. „Juu­li vo­li­ko­gus hak­ka­me me­net­le­ma val­la uut jäät­me­hool­du­sees­kir­ja, mi­da koos­tab Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Sü­gi­sel lõ­peb Ani­ja val­las prae­gu­ne kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­ping ja tu­leb teha uus han­ge, mille viib lä­bi jäät­me­hool­dus­kes­kus,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu ko­gu­neb juu­lis Keh­ra tu­ru jaoks ra­hae­ral­dust ot­sus­ta­ma
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu ko­gu­nes val­la­ma­jas