Riik andis Ida-Harju valdadele soovitusi bussipeatuste nimede muutmiseks

1207

Rahandusministeeriumi tellitud uuringu järgi on parandamist vajavaid peatusenimesid Kuusalu vallas 14, Raasiku vallas 9, Anija vallas 2, Loksa linnale soovitusi ei tehtud.

Siseministeerium saatis Eesti omavalitsustesse kirja, milles esitleb Eesti Keele Instituudilt tellitud bussipeatuste analüüsi tulemusi. Selle põhjal tegi ministeerium omavalitsustele ettepanekuid, milliste bussipeatuste nimesid võiks muuta, ning lisas põhjendused.
Ida-Harjust said soovitusi Raasiku, Kuusalu ja Anija vald, Loksa linnale ettepanekuid ei tehtud.
Muudatused pole omavalitsustele kohustuslikud – vahetada tuleb vaid need nimed, mis on otseselt vastuolus seaduste või keelereeglitega.
Nimede korrigeerimisel eristati 3 kategooriat: õigekirjaveaga nimed, nimekujuveaga nimed ning nimed, kus muuta lühendit või liigisõna.
Enamik Raasiku vallale tehtud parandusettepanekud on soovitused lisada peatuse nimele liigisõna tee – Rätla peatusest võiks saada Rätla tee, sest peatus asub Perila külas Rätla külla viiva tee hargnemiskohas. Sama soovitus anti ka Sambu ning Tehase peatustele.
Rätla küla bussipeatused kannavad praegu nime Rätla küla 1 ja 2 – ministeerium märkis, et numbriline eristamine pole enam lubatud ning nime võiks asendada need Rätla ja Jõevälja ehk peatuse kõrval oleva talu nimega.
Muudest liiginimedest soovitati lisada Rahvamaja peatusele täiend Raasiku, Aedlinna peatusele lisada täiend Aruküla.
Kiviloo külas soovitati asendada Puidutööstuse peatus Kännukülaga ehk endise külanimega. Raasiku aleviku Vildivabriku peatuse peaks ministeeriumi arvates asendama Vabriku peatusega, sest vildivabrikut seal enam pole.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et mõned ettepanekud on mõistlikud ja põhjendatud, teised mitte: „Rahvamaja peatuse asendamine Raasiku rahvamajaga on minu arvates mõttetu, sest teisi rahvamajasid Raasiku alevikus pole. Samas kui vaja, võib neid lisandusi aktsepteerida.“
Vallavanem ütles, et mõnest ettepanekust keeldub vallavalitsus kindlasti: „Ei saa nõustuda, et Vildivabrikust saab Vabriku, sest vildivabrikul on Raasiku ajaloos oluline koht.“
Ta lausus, et vallavalitsus on teinud ka ise muudatusettepanekuid – asendada Arukülas Spordiväljaku bussipeatus nimega Aruküla lauluväljak, Aruküla kooli peatuse asemele Kivilinn ning Perila peatus muuta Härmaks.
Kuusalu vallas soovitati Allika, Kahala, Kasispea, Põhja küla peatuste nimest ära jätta liigisõna küla, sest see on üleliigne. Segaduse vältimiseks tehti ettepanek muuta Kupu peatus Ilmastalu teeks, Kääniku Kaberla teeks, Kahala-Kursi Kursi teeks, Kalda Sõitme teeks, Kõnnu Kembaks, sest peatus on sellesse külla viiva tee hargnemiskohas. Kahala-Liiva soovitati muuta Liivaauguks peatuse kõrval asuva talu nime järgi.
Peatuse Kolga lasteaia uus nimi peaks ministeeriumi ettepanekul olema Kolga lasteaed, sest vajalik on nimetav kääne.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et bussipeatuste nimede muutmine on pseudoteema ning tekitaks segadust juurde – näiteks on Kahala-Liiva üldtuntud bussipeatus, Liivaaugu talunime paljud ei tea.
Anija vallavalitsusele andis ministeerium soovituse muuta Pikva külas Palmimäe peatus Kaserahuks, sest see asub kunagise Kaserahu poolmõisa naabruses. Raudoja küla Vikipalu peatus soovitati muuta Vikipalu teeks, sest see asub külasse viiva tee ristmikul.
Kui omavalitsused otsustavad nimesid muuta, tuleb tellida maanteeametilt riigi kulul uued sildid.

Eelmine artikkelAnija mõisas on näitus Ida-Harju sümbolitest
Järgmine artikkelAlavere lasteaia uus direktor on EDA-MAI TAMMISTE