Riigikohus otsustas Loksa Ravikeskuse kasuks

1134

Riigikohus saatis Loksa Ravikeskuse saneerimistaotluse Harju maakohtule tagasi.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 18. novembri määrus Loksa Ravikeskuse apellatsioonkaebuse peale on leidnud tsiteerimist ka mitmel pool ajakirjanduses.

Loksa Ravikeskuse juhataja Ann Lasting: „Esmakordselt ütleb riigikohus, et ka maksunõue on ümberkujundatav. Seni on domineerinud seisukoht, et ettevõtte saneerimise korral on riigimaksude tasumine eelistatud teiste võlgade tasumise ees.”

Riigikohus pidas kohtupraktika kujundamiseks vajalikuks analüüsida seoses ravikeskuse taotlusega nõuete ümberkujundamise, võlausaldajate rühmade moodustamise, võlausaldaja ja võlgniku lähikondsuse ning saneerimisseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku normide kohaldamise teemasid.

Riigikohtu määruses on nüüd öeldud: „2004. aasta 1. jaanuaril jõustunud pankrotiseadusega kaotati pankrotimenetluses maksunõuete eelisõigus võrreldes teiste tagamata nõuetega. Põhjendamatu oleks olukord, kus pankrotiseaduse alusel ühingu päästmisel kompromissiga või ühingu pankrotistumise korral on maksuhalduri nõudeid vähendada võimalik, kuid saneerimismenetluses ühingu tervendamisel tuleks maksuhalduri nõudeid käsitleda teiste ümberkujundatavate nõuetega võrreldes eelisseisundis olevatena. Kui maksunõue ei oleks ümberkujundatav, tooks see endaga kaasa maksunõuete eelistamise teistele nõuetele, millega kaasneks võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine.”

Kuna riigikohus tühistas Harju maakohtu ja Tallinna ringkonnakohtu otsused mitte nõustuda ravikeskuse saneerimistaotlusega ja saatis avalduse maakohtule läbivaatamiseks, esitas Loksa Ravikeskus 30. novembril maakohtusse uue avalduse saneerimismenetluse algatamiseks.

Loksa Ravikeskus pakub praegu ravipakette soodushinnaga. Juhataja sõnul hakkab kliente juurde tulema ja olukord paranema, novembris oli rohkem patsiente, kui oli septembris ja oktoobris. Ta lisas, et ravikeskuses töötavatel hambaarstidel järjekorda praegu ei ole ning kel vaja, saab kiiresti abi.

Loksa Ravikeskus on taastusraviga tegelenud 1996. aastast. Tegevuse põhisuund on organismi puhastamine ravipaastu- ja dieetidega. Esialgu oli taastusravi osakond haiglaga samal korrusel, 2000. aastal valmis selle tarvis kolmas korrus.

Eelmine artikkelEsmakordselt valla meistrid ujumises
Järgmine artikkelKuusalus tehti ajalugu – muusikakoolil on sümfooniaorkester