Riigikohus lükkas VÄRNER LOOTSMANNI kaebuse tagasi

732

Riigikohus otsustas, et ei võta menetlusse Loksa linnapea Värner Lootsmanni kassatsioonkaebust, millega ta vaidlustas Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu otsused. Värner Lootsmann vaidlustas halduskohtusse esitatud kaebuses oma vabastamise Harju maavanema ametist. Värner Lootsmann oli maavanem veebruarist 2007 kuni oktoobrini 2009. Ta vabastati regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri ettepanekul.