Rii­gi li­sa­toe­tus Ala­ve­re koo­li­le

264
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et rii­gilt krii­sia­bi­na saa­dav täien­dav in­ves­tee­rin­gu­toe­tus 440 000 eu­rot ka­su­ta­tak­se Ala­ve­re põ­hi­koo­li hoo­ne re­no­vee­ri­mis­töö­de fi­nant­see­ri­mi­seks. Esial­gu oli plaan koo­li­ma­ja re­mon­ti­da ka­hes osas ka­he aas­ta jook­sul ning tä­na­vu­seks pla­nee­ri­tud esi­me­se eta­pi töö­de jaoks oli ar­ves­ta­tud 450 000 eu­rot. Rii­giee­lar­ve toe­tus või­mal­dab ko­gu ma­ja re­no­vee­ri­mis­tööd te­ha koos ja tuua tei­se eta­pi tööd va­ra­se­maks. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti alu­sel on töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks ar­ves­ta­tud 1,4 mil­jo­nit eu­rot. Vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le nõu­so­le­ku kor­ral­da­da rii­gi­han­ge Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mis­töö­de täies ma­hus te­ge­mi­seks.

Eelmine artikkelJalgrattavargus ja mopeediõnnetus Anija vallas
Järgmine artikkelKur­si-Här­ma­ko­su tee sai mus­ta kat­te