Remonte tehti koolides vähe, õpetajaid napib

1854

Sõnumitooja uuris koolidest, kui palju tehti uueks õppeaastaks remonti ja kas kõikideks õppeaineteks on õpetajad olemas.

Alavere põhikool
Alavere põhikoolis vahetati suvel matemaatika- ning ajalooklassis põrandad.

1. septembrist töötab koolis kaks uut pedagoogi – vene keele õpetaja Svetlana Saar ning töö ja tehnoloogia õpetaja Monika Avalaid.

„Kool tunneb end tugevalt. Lapsi on vähemaks jäänud, aga see tendents on terves Eestis,“ lausus direktor Renna Reisi.

Aruküla põhikool 
Aruküla põhikoolis suuri remonttöid ei tehtud, suvel soojustati võimla duširuumide ja renoveeritud maja vahelise osa katus ning kaeti rullmaterjaliga.

Töötajate leidmiseks korraldati kolm konkurssi. Klassiõpetaja konkursil osales 4 kandidaati, 1. klassi õpetajaks valiti Kadri Jürjer. Muusikaõpetajat asendab alanud õppeaastast Kristiina Gebruk, kes oli ainus sooviavaldaja. Huvijuhi kohale kandideeris 4 inimest, valiti Mari Möls.

Aruküla vaba waldorfkool
Aruküla Vaba Waldorfkooli tegevjuht Maret Meigo rääkis, et suvel pandi mõisamajas ühte klassiruumi uus põrand, nüüd on 2. korrusel kõik klassipõrandad vahetatud. Tööga tegeles lapsevanem Tauno Nava.

Köögis ja söögisaalis tehti sanitaarremonti. „Sinna on vaja veel uut põrandat ja mööblit,“ ütles Maret Meigo.

Probleeme on waldorfkoolis saksa keele õpetajaga. Kevadel korraldati konkurss, ainus kandidaat teatas 29. augustil, et ei asu tööle.

„Sel aastal meil polegi saksa keele tunde, oleme sunnitud plaanid ümber tegema,“ lausus Maret Meigo.

Kehra gümnaasium
Kehra gümnaasiumis remonte ei tehtud, sest uuel aastal algab maja renoveerimine.

Direktor Urve Rannaääre rääkis, et uusi õpetajaid on kaks – vene ja inglise keele õpetaja Alina Sova valiti nelja kandidaadi seast, Noored Kooli programmiga tuli ajalooõpetajaks Liisa Mäemets. Uus on ka huvijuht, Reemet Ruben, ning sotsiaalpedagoog Maila Aljasmäe.

„Probleem on reaalainete õpetajatega. Mõned senised tahaksid pensionile jääda, kuid me pole leidnud uusi,“ lausus koolijuht.

Kolga keskkool
Kolga keskkoolis viiakse köök vastavusse tervisekaitsenõuetega, uute köögiseadmete ostmiseks ja ruumide remondiks eraldas Kuusalu vallavolikogu lisaeelarvega 32 000 eurot. Mujal koolimajas pole remonti tehtud, üle on värvitud 1. klassi ruum, ütles direktor Tõnu Valdma.

Direktor lisas, et sööklas käib remont veel kaks nädalat, sel ajal tuuakse õpilastele lõunaks Kuusalu söögitoast suppi, söögisaaliks on seatud kooli võimla.

Kolga kool otsis konkursi korras üht algklassiõpetaja. Need kes osalesid, ei vastanud nõuetele ning alanud õppeaastaks tuli klassiõpetajana appi staažikas pedagoog, pensionär Leonora Alev. Kunsti­õpetuse asendusõpetaja on Kadri Metstak.

Kuusalu keskkool
Kuusalu keskkoolis ulatuslikumaid remonditöid polnud, kooli enda töömees tegi sanitaar­remonti ja värvis neis ruumides, mida oli vaja korrastada.

Direktor Vello Sats sõnas, et kõikide ainete õpetajad on olemas. Juurde on tulnud abi­õpetaja Maarja Orusalu, keemi­­­­­aõpetaja Monika Soosaar, administratiivtöö õpetaja Janne Kerdo ja klassiõpetaja Terje Sats.

Loksa gümnaasium
Loksa gümnaasiumis tehti suuremad remondid ära eelmise õppeaasta jooksul. Direktor Õnnela Tedrekin rääkis, et koos õpilastega tehakse ettevalmistustöid kooli keldriruumide ümberehituseks.

Loksa kool korraldas konkursi algklassiõpetaja leidmiseks. Üks kandidaat oli, kuid ta loobus hiljem. Klassiõpetaja Merike Moks töötab nüüd nii 2. kui ka 3. klassiga. Õpilased õpivad oma klassiruumides, õpetaja käib kahe klassi juures.

Vene kooliosa tüdrukutele annab kehalise kasvatuse tunde Kolga kooli õpetaja Signe Teesalu. 5. ja 6. klassi uus matemaatikaõpetaja on Anu Lukats.

Pikavere lasteaed-algkool
Pikavere lasteaias-algkoolis oli suvel köögi remont, töid tegi Kalev Mäeorg, ehitus läks maksma 4500 eurot.

Sügisest on koolis uus klassi­õpetaja Pille Paidla. Eelmisel õppeaastal töötati liitklassides, nüüd on osad ainetunnid eraldi klassides.

„Liitklassides on õpilased koos, kordavad ja saavad rohkem iseseisvat tööd teha. Osa tunde nädalas on lahus, saab süvenenumalt õppida,“ ütles direktor Maiu Plumer.

Uuendustena tõi Maiu Plumer välja arvutitöökohad liitklassides ja muutuse käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuses.

Uuest õppekavast ajendatuna on integreeritud töö ja tehnoloogia ning käsitöötunnid. Käsitööõpetaja Merike Kikas sõnas, et alates 4. klassist saavad õpilased valida, mida teha tahavad, sõltumata soost: „Juba on poisse, kes on valinud kodunduse tunni, ja tüdrukuid, kes tahavad puutööd teha.“

Kooliaasta lõpus vahetatakse rühmi, teisel veerandil tuleb projektõpe, mille käigus hakatakse koolietendusteks lavarekvisiite ja kostüüme valmistama.

Maiu Plumer juhtis veel tähelepanu, et MTÜ Mallavere ja Pikavere Külaselts ehitab mõisaparki õuesõppepaviljoni, mis peaks lähiajal valmima ja andma võimaluse lastega õues paremini õppida: „Oleme seadnud sihi luua õpilastele hea õppekeskkond, püüame seda võimaldada.“

Raasiku põhikool
Raasiku põhikooli direktor Kadri Viira rääkis, et koolis on tehtud sanitaarremonti, näiteks värvitud seinu. Kahel klassil vahetati ära põrandad, pandi kaks uut turvaust maja tagumisse külge. Saastekvoodi müümise raha eest hakatakse peagi Raasiku põhikooli katust soojustama.

Koolistaadioni korrastamine on töös, kasutada saab seda direktori sõnul minimaalselt: „Selle kõrval on kaks murukattega abiväljakut, kus saab tunde teha. Kehalise kasvatuse õpetaja peab olema nutikas ja leidlik.“

Kadri Viira ütles, et õppeaasta on alanud rahulikult ja hästi. Uusi õpetajaid pole tööle asunud. Praegu käib konkurss matemaatikaõpetaja leidmiseks, sest eelmine on lapsehoolduspuhkusel. Konkurss lõpeb 1. oktoobril, direktor lausus, et sooviavaldusi juba on.

Vihasoo lasteaed-algkool
Direktor Marika Astor ütles, et remonditöid koolis ei tehtud, kuna valla rahakott seda tänavu ei võimaldanud.

Vihasoo koolis oli alanud õppeaastal plaanis avada väikeklass. Õpetaja leidmiseks korraldatud konkurss ebaõnnestus ning klassi ei avatud.


Alavere põhikool – õpilasi 76, õpetajaid 17
Aruküla põhikool – õpilasi 241, õpetajaid 23
Aruküla vaba waldorfkool – õpilasi 82, õpetajaid 16
Kolga keskkool – õpilasi 142, õpetajaid 26
Kuusalu keskkool – õpilasi 523, õpetajaid 51
Kehra gümnaasium – õpilasi 452 (eesti 329, vene 123), õpetajaid 48
Loksa gümnaasium – õpilasi 358 (eesti 193, vene 165), õpetajaid 48
Raasiku põhikool – õpilasi 139, õpetajaid 19
Pikavere lasteaed-algkool – õpilasi 31, õpetajaid 6
Vihasoo lasteaed-algkool – õpilasi 31, õpetajaid 6

Eelmine artikkelKalesi külas põles auto
Järgmine artikkelArenduskoja ühisprojekt soomlastega tähtsustab kodust söögitegemist ja kohalikku toidukraami