Remont Piibe ning Kose-Jägala maantee ristmikul

1072

Möö­du­nud nä­da­lal teh­ti tee­töid Pii­be maan­tee ning Ko­se-Jä­ga­la maan­tee rist­mi­kul, kus tee­viit näi­tab Keh­ra pea­le. Maan­teea­met Põh­ja re­gioo­ni ehi­tus­vald­kon­na juht Ja­nar Tükk sel­gi­tas, et seal kind­lus­ta­tak­se tee­peen­rad, mi­da sõi­de­tak­se tih­ti ma­ha. Se­da rist­mik­ku po­le te­ma sõ­nul lõp­li­kult väl­ja ehi­ta­tud, vaid muu­de­ti Pii­be maan­tee taas­tus­re­mon­di käi­gus. Ja­nar Tükk lu­bas, et ko­gu rist­mi­ku la­hen­dus vaa­da­tak­se uues­ti üle, kui lä­hia­jal ha­ka­tak­se pro­jek­tee­ri­ma Ko­se-Jä­ga­la maan­tee se­ni veel re­no­vee­ri­ma­ta tee­lõi­ku. Plaa­nis on järg­mi­sel aas­tal see tee­lõik ka re­no­vee­ri­da, üt­les ta.

Eelmine artikkelKeh­ra raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­das las­te­le joo­nis­tus­võist­lu­se „Keh­ra 10 aas­ta pä­rast“
Järgmine artikkelRaasiku rahvamajas uus näitus