Raveni juht ANDRO ENNOK tuli Elektrilevist

2925

Raasiku valla vee- ja soojaettevõtte Raven juhatuse uus liige ning tegevjuht ANDRO ENNOK on olnud ametis kuu aega.

Möödunud aastal hakkas Raasiku vallavalitsus otsima OÜ Raven juhatusse uut liiget, et uuendada ettevõtte juhtimist ning jagada suuremat töökoormust, mis kaasneb vee- ja kanalisatsiooniprojektidega ning soojamajanduse arengukavaga.
Sellele kohale valiti Andro Ennok, kes asus tööle 30. mail ning hakkab täitma tegevjuhi kohustusi: „Senise tegevjuhi Tiit Reederiga oleme rääkinud, et ta annab asjad üle ning tema peale jääb esialgu minu nõustamine, kuni on tekkinud selge pilt Raveni tegevusprotsessidest ning tootmise tagamine, et kõik seadmed toimiksid, avariid saaksid kiirelt likvideeritud ning kõik toimimiseks vajalikud vahendid oleksid tagatud.”
Aprillikuus otsustas Raasiku volikogu asutada OÜ Raasiku Soojus, mis hakkab tegelema vallas soojamajandusega. OÜle Raven jääb veemajandus. See on tekitanud volikoguliikmetel küsimusi, kas ettevõtet saab üleval pidada ainult vee- ja kanalimüügiga.
Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et seaduse järgi peab nii soojatootmine kui ka vee-kanalisastioonimajandus end ise ära majandama: „Ühe arvelt teise toetamist olla ei tohi. Selleks võeti tööle uus mees, et tuua ettevõttesse teadmised ettevõtlusest, laiem silmavaade ja entusiasm. Soojatootmisesse on vaja investeerida ja Raven selleks võimeline pole.”
Andro Ennok märkis, et pole näinud ühtegi finantsanalüüsi, mis kinnitaks hirmu, et ettevõtet ei saa üleval pidada vaid vee- ja kanalimüügiga: „Julgen väita, et tegu on kõigest oletuste ja põhjendamatute hirmudega. Vee-ettevõtte pumplad ja puhastid on värskelt rekonstrueeritud ja veetorustik on uuendamisel, kogu infrastruktuur on uus ning esinduslik. Kui küsimus on kuludes, mis väidetavalt jäävad veemajanduse osas pärast jagunemist katmata, siis edaspidiseks normaalseks toimimiseks on vaja, et jagunemisega struktureeritaks ettevõte vastavalt edasisele põhitegevustele normaalselt ümber, muudetaks efektiivsemaks ning leitaks lisaäri võimalusi.”
Andro Ennok märkis, et praegu käib Ravenis tööjaotuse ja edasise personalivajaduse kaardistamine: „Seejärel saame teha järeldusi, kuidas edasine tööjaotus peaks olema, et mõlemad ettevõtted hakkaksid edaspidi normaalselt ja elujõuliselt toimima ja kulud saaksid kaetud. Praegune hinnang on selles osas täiesti positiivne.”
Ettevõtte juht lisas, et on leidnud palju uusi ja  seni kasutamata võimalusi, mille abil saab luua täiesti elujõulise ettevõtte: „Paraku ei saa veel avaldada kogu infot, kuna see kahjustaks ärihuvi. Sisuliselt on tegu uute teenuste osutamisega – remont-, haldus- ja hooldusteenused – ja olemasolevate teenuste efektiivsemaks muutmisega. Kui oleme äriplaani kokku saanud, avaldame uued teenused oma kodulehel.”
Möödunud aasta lõpus ilmnes, et paljud veemõõtjad on taatlemata, klientidega sõlmitavate lepingute vormid on koostatud pikka aega tagasi ega vasta enam nõuetele, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumised on jäänud venima.
Ando Ennok rääkis, et arvestiteprobleemid on neile teada: „Tegeleme taatlemata veearvestite ja lepinguta klientide kaardistamisega, oleme konsulteerinud valla ja konkurentsiametiga, planeerime leida selleks lisaraha. Uus veeteenuse lepingu vorm ja tüüptingimused on koos, avaldasime need meie veebilehel. Töös on uus soojaleping ja tüüptingimused. Liitumiste osas koostasime uue liitumistasude arvestamise korra, mis sai konkurentsiameti kooskõlastuse. Ühtlasi tegeleme praegu uue liitumislepingu ja tüüptingimuste väljatöötamisega, mille plaanime kokku saada lähiajal.”
Mõni aeg tagasi algas Raasikul  uue kanalisatsioonitorustiku rajamine. Andro Ennok kommenteeris, et on ehitajaga regulaarselt kohtunud ning tööd sujuvad plaanipäraselt: „Usun, et analüüsi koostajad on teinud põhjalikku eeltööd ja arvestanud reaalsete huvilistega, seega liitujaid peaks olena piisavalt.”
Ta lausus, et töö Ravenis on alanud tempokalt ja huvitavalt: „Uusi kiireid asju tuleb järjest peale.Raveni töötajatest, kohalikest inimestest ja elukeskkonnast on jäänud väga hea mulje.”
Andro Ennok on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis energeetikat ja ärijuhtimist ning tegutsenud projektijuhi ja tippspetsialistina Eesti Energiale kuuluvas ja infrastruktuuriettevõttes Elektrilevi.
Ta sõnas, et kandideeris Ravenisse tööle sooviga leida vastavalt õppe-  ja töökogemustele hea väljakutse ning saada väikeettevõtte juhtimiskogemus: „Loodan panustada kogu oma oskuste ja teadmistega, et aidata kaasa Raveni positiivsele arengule.”
Ta lisas, et on jõudnud tutvuda  Raasiku valla soojamajanduse arengukavaga ning peab mõistlikuks järgida seal antud soovitusi: „Kindel on, et katlamaja ja soojatorustik vajaks investeeringuid, et soojavarustus ei katkeks, kuna aeg on teinud oma töö.”

ANDRO ENNOK.
ANDRO ENNOK.
Eelmine artikkelKülad panid Lahemaa rahvuspargi 45. sünnipäeva tähistamisele õla alla
Järgmine artikkelMillest tuleneb erinevus ravimite hindades?