RAS­MUS ME­RI­VOO teeb Kuu­sa­lus män­gu­fil­mi „Kratt“

1624
RASMUS MERIVOO.

Kuu­sa­lus elav fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo sai es­mas­päe­val tea­te, et Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuut ra­has­tab te­ma män­gu­fil­mi „Kratt“. Ras­mus Me­ri­voo on fil­mi idee au­tor, st­se­na­rist ja re­žis­söör. Film hak­kab ju­tus­ta­ma las­test, kes tu­le­vad va­nae­ma juur­de, ot­sus­ta­vad meis­ter­da­da kra­ti. Ras­mus Me­ri­voo rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et prae­gu käib võt­teg­ru­pi kok­ku­pa­nek, lä­bi­rää­ki­mi­sed näit­le­ja­te­ga. Ka­vas on fil­mi­da Kuu­sa­lus. Re­ži­söör soo­vib osa­täit­ja­teks kut­su­da näit­le­jaid, kes on seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga. Ka las­te rol­lis olek­sid fil­mis ko­ha­li­kud noo­red. Võ­te­te­ga on plaa­nis alus­ta­da au­gus­tis, film peaks val­mi­ma 2020. aas­tal.

Eelmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la MTÜ-de­le
Järgmine artikkelNor­dic Hou­sesel taas vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­mär­gi­s