RAI­VO UUK­KI­VI­LE 4 kuu­pal­ga kom­pen­sat­sioon

766

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­lis ok­toob­ri vii­ma­sel päe­val uueks val­la­va­ne­maks And­re Se­pa. Sel­le­ga lõp­pe­sid ala­tes 2013. aas­tast Raa­si­ku val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi vo­li­tu­sed. Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus üt­leb, et 2-8 aas­tat val­la­va­ne­maks ol­nud isi­ku­le võib maks­ta lah­ku­mis­kom­pen­sat­sioo­ni ku­ni kol­me kuu­pal­ga ula­tu­ses, sa­mas võib vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da maks­ta ka suu­re­ma sum­ma. Avo Möls te­gi et­te­pa­ne­ku maks­ta lah­ku­va­le val­la­va­ne­ma­le 4 kuu ame­ti­palk, Aa­re Ets soo­vis hää­le­tu­se­le pan­na 2 kuu pal­ga suu­ru­se kom­pen­sat­sioo­ni. 13 poolt­hää­le­ga, 1 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga ot­sus­ta­ti maks­ta endisele val­la­va­ne­ma­le 4 kuu palk. Val­la­va­ne­ma kuu­palk on Raa­si­ku val­las 2200 eu­rot.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. novembril
Järgmine artikkelRaasiku vallavalitsus kinnitatud