Rahvaalgatuslikust eelnõust Loksa ja Kuusalu liitumisläbirääkimiste kohta

699

Eelnõule kirjutas alla Loksalt 150 hääleõiguslikku elanikku.

Neljapäeval, 17. jaanuaril jõudis Loksa linnavalitsusse järjekorras viies rahvaalgatuslik eelnõu. Seekord taotlevad Loksa 150 hääleõiguslikku elanikku et Loksa linnavolikogu alustaks protseduurilisi tegevusi liitumisläbirääkimisteks Kuusalu vallaga. Liitumisdokumendid palutakse ette valmistada hiljemalt 15. aprilliks 2013.

Seletuskirjas viidatakse Kuusalu vallavolikogu 2008. aasta 29. oktoobri otsusele „Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise algatamisega nõustumine“. Otsus langetati seoses sellega, et sama aasta 15. septembril võttis Loksa linnavolikogu vastu otsuse teha Kuusalu volikogule ettepanek algatada läbirääkimised võimalikuks ühinemiseks. Lisatud oli alternatiiv – kui Kuusalu volikogu keeldub sellest, siis moodustada uus omavalitsus Loksa linna ja selle mõjupiirkonda jääva 19 külaga.

Kuusalu volikogu otsustas, et nõustub Loksa linnavolikogu ettepanekuga ning algatab läbirääkimised Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemiseks olemasolevates piirides. Kuusalu volikogu esimeest Tõnu Tamme volitati pidama läbirääkimisi töörühma moodustamiseks ja läbirääkimiste korralduslike toimingute üle. Otsus saadeti kirjalikult Loksa linnavolikogule, kes sellele ei vastanud. Töörühma ei moodustatud ning läbirääkimisi ei alustatud.

Rahvaalgatuslikule eelnõule allkirju kogunud ja selle päevakorda võtmiseks avalduse linnavolikogule viinud Ilmi Ternovskaja ütles, et rääkis neljapäeval Loksa linnavolikogu esimehe Rein Heinaga, kes oli samas ametis ka 2008. aastal: „Linnavolikogu esimees teatas, et Kuusalu vallavolikogu otsusel puudus kaaskiri edasiste toimingute kohta ning sellest, missuguseid otsuseid peaks vastu võtma. Siis oleks järgnenud volikogu esimeeste kohtumine. Loksa linn olla saatnud ka juba teated ühinemisläbirääkimiste algatamisest siseministeeriumile ja Harju maavanemale, kes tookord oli Värner Lootsmann.“     

Sõnumitooja palus kommentaari Rein Heinalt, kuid ta ei vastanud esmaspäeval telefonikõnedele ega e-kirjale.

Kuusalu vallavolikogu esimees Andres Paomees, kes neli aastat tagasi oli ka vallavolikogus, sõnas, et tema hinnangul ei teinud volikogu tookord midagi valesti: „Olen kogu aeg öelnud, et pall on Loksa linna väravas. Kuusalu vallavolikogu ütles nelja aasta eest Loksa volikogu ettepanekule „jah“, aga sinnapaika see jäi. Kuusalu volikogu otsust ei ole keegi tühistanud, see on jõus. Küllap kadus Loksa huvi seetõttu, et tookord oli soov ühineda hoopis ümbruskonna küladega, eeldati, et Kuusalu volikogu vastab täies mahus liitumise ettepanekule eitavalt ning siis oleks saanud algatada kampaania külade osas.“  

Ilmi Ternovskaja rääkis, et kogus ühinemisläbirääkimiste kohta käivale eelnõule allkirju toidukauplustes, kuid seoses Loksa linnavõimu pöördumistega, teatati talle poodidest, et enam seda teha ei või.

„Ongi parem,“ kommenteeris ta ja lisas, et suhtleb inimestega nüüd korrusmajades või nende juures. Juba on käsil allkirjade kogumine kuuendale rahvaalgatuslikule eelnõule. See puudutab tema sõnul Loksa linnavolikogu esimeest, kes juunist 2011 kuni juulini 2012 töötas Loksa Sotsiaalkeskuse juhina.
Taotletakse, et ta esitaks Loksa Elus aruande oma tol ajal tehtud tööst ning maksaks saadud töötasust vähemalt osa linnaeelarvesse tagasi.

Neljandale rahvaalgatuslikule eelnõule, millega soovitakse Loksa tänavavalgustuse taastamist öiseks ajaks, ei ole täht­­ajaks vastust saanud, märkis Ilmi Ternovskaja. Selle eelnõu andis ta volikogule üle 19. detsembril, vastata tuleks kuu aja jooksul. Esmaspäeval, 21. jaanuaril tema postkastis vastust polnud.

Vastavalt seadusele tuleb rahva­algatuslik eelnõu võtta hiljemalt kolme kuu jooksul volikogu päevakorda, kui sellele on alla kirjutanud vähemalt 1 protsent omavalitsuse hääleõiguslikest elanikest.

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile