Rabapõleng Haras

1057

31. mail kell 16.43 teatati häi­rekeskusele, et Pudisoo-Lee­­si maanteele paistab eemalt suits ja tegu võib olla rabapõlengu­­ga. Kell 17.05 jõudsid esimese­­na sündmuskohale Loksa ko­man­do päästjad ja leidsid, et põ­leb raba, kuid veel puudus ülevaa­de kui suures ulatuses. Kell 19.05 oli selge, et põleb ka­su­tuses mitteolev tööstuslik raba ja metsaalune. Põlenguala oli 5 ha suurune. Kustuta­mi­se muutis kee­rukamaks, et tu­le­kah­ju oli ras­kesti juurdepääseta­vas kohas. Et tagada veevarustus põ­lengu­alal, vedasid päästjad ma­ha 500 m pikkuse magistraal­voo­li­ku­lii­ni. Kell 22.33 oli pääst­jatel põ­leng lokaliseeritud. Sünd­muskoha­le saabunud mets­ni­ku hinnangul ei olnud tuli jõud­nud sü­ga­va­le pinnasesse min­na. 1. juunil kell 00.40 kontrol­lisid päästjad veel põlengu­a­la, et leida võimalik­ke tulekoldeid pinnasest. Tule­kahju kustu­tasid päästjad Lok­sa, Kehra, Pi­rita, Muuga, Lil­leküla, Musta­mäe ja Võsu ko­man­dost ning va­ba­tahtlikud pääst­jad Kolgast. Ka­sutuses oli met­sakustutamise eri­tehnika, seal­hulgas kaks ATV-d ja roo­mik­masinat. Kustutus­töid juhtis Ida-Harju vanemopera­tiiv­kor­ra­pidaja.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kiiu alevikus
Järgmine artikkelHarju maavanem ÜLLE RAJASALU külastas Raasiku valda