Raasiku volikogu toetab hooldekodu rajamise ideed

1603

Raasiku vallavolikogu otsustas toetada Harju-Jaani koguduse pastoraadihoonesse hooldekodu rajamist nõuannetega, raha valla eelarvest projekti toetuseks ei eraldata. Aprillis käis volikogu istungil Harju-Jaani koguduse õpetaja Lev Lekarkin, kes rääkis, et hooldekodu rajamiseks on kavas taotleda raha LEADER-programmist. Ta soovis volikogult moraalset toetust ning põhimõttelist nõusolekut, et omavalitsus hakkab tulevikus ostma sealt omakandi eakatele teenust. Volikogu nimetas pastoraadimajasse hooldekodu rajamist heaks ideeks, sest sellega päästetakse hävingust ajalooline ja huvitav hoone, valda tuleb uusi töökohti ning vanuritel on võimalus elada koduvalla hooldekodus, kus kõik on tuttav ja pere lähedal.