Raasiku volikogu otsustas valida vallavanem konkursiga

1119

Moodustati volikogu eestseisus ning valiti volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed.

Raasiku uue vallavolikogu teisipäeval, 12. novembril toimunud istungi päevakorras oli vallavanema valimiseks avaliku konkursi kuulutamine.

Volikogu esimees Ants Kivimäe tutvustas vallavanemale esitatavaid tingimusi ning ütles, et kandideerimisavaldusi saab esitada 29. novembrini. Kandidaatide hulgast teevad komisjonide esimehed ja vallasekretär eelvaliku. Vallavanema valib volikogu 2-3 parima kandidaadi seast.

Pärast tingimuste tutvustamist võttis Raasiku allasutuste juhtide nimel sõna Helle Vaga: „Minu poole on pöördunud Pikavere lasteaia-algkooli, Raasiku põhikooli, raamatukogu ja noortekeskuse juhid. Neil ja minul rahvamaja juhatajana on vallavanem Aare Etsiga hea koostöö ja palju plaane, mis on pooleli jäämas. Pakuti, et võiks teha kirja, et kui toimub konkurss, on meie toetus senisele vallavanemale. Kõigil on töös vigu, neid saab parandada. Meie unistused, mis on ka arengukavasse kantud, annavad jõudu, et tööd edasi teha. Kardame seda, mis on juhtumas. Arvestage meiega. Soovime, et valiksite Aare Etsi tagasi.“

Diskussiooni sellele ei järgnenud. Otsus vallavanema konkursi välja kuulutamise kohta pandi hääletusele. Poolt oli 11 volikoguliiget, erapooletuid oli 4.

Volikogu esimees Ants Kivimäe kommenteeris hiljem Sõnumitoojale, et Helle Vaga sõnavõtt oleks paremini sobinud volikogu järgmisele istungile: „Väga tore, et ta edastas volikogule valla allasutuste juhtide poolehoiuavalduse senisele vallavanemale. Toetuse avaldamine toimus aga veidi liiga vara. Sellel istungil veel vallavanemat ei valitud, seega polnud sõnavõtul suurt kaalu.“

Video Helle Vaga sõnavõtust avaldati Aruküla Uudiste Facebooki lehel. Paar päeva hiljem pani Aruküla Uudised sinna ka volikogu liikme Olavi Liivandi kirja teistele volikoguliikmetele. Pühapäeva õhtul oli lisatud vallavanem Aare Etsi kiri.

Vallavanem selgitas, et kirjad on pärit novembri algusest: „Need on üks osa volikogu liikmete omavahelisest kirjavahetusest ning saadetud enne Helle Vaga sõnavõttu volikogu istungil.“

Volikogu eestseisus

Järgmine päevakorrapunkt oli volikogu eestseisuse moodustamine ja liikme valimine. Otsustati moodustada kolmeliikmeline eestseisus. Vastavalt valla põhimäärusele kuuluvad sinna volikogu esimees ja aseesimees ning volikogu valitud liige. 

Esitatud kandidaadid Ivar Vilberg ja Anne Veltmann said kumbki 7 häält, üks sedel oli kehtetu. Kordusvalimisel sai eestseisusesse Anne Veltmann 8 häälega. Ivar Vilbergi toetas taas 7 volikoguliiget.

Komisjonide esimehed ja aseesimehed

Seejärel kinnitas volikogu kuus alalist komisjoni. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete kohale ei esitatud esialgu ühtegi kandidaati. Jako Reinaste pakkus kohta Reformierakonnale: „On hea tava, et revisjonikomisjoni juhtimine jääb opositsiooni kätte. Ootame kandidaate teie ridadest.“

Esimehe kohale nõustus kandideerima Kaido Kirsip, kolmeliikmelise komisjoni ülejäänud kohtadele pakuti Olavi Liivandi ja Ivar Vilberg. Kõik kandidaadid said 15 poolthäält ning osutusid valituks.

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe kohale kandideeris Ants Kivimäe, keda toetas 13 volikoguliiget. Aseesimeheks valitud Andrus Mossov sai 11 poolthäält.

Keskkonnakomisjoni uus esimees on Tõnu Suurkuusk 14 poolthäälega, aseesimeheks kandideerinud Are Kaurit kogus kõigi liikmete poolehoiu.

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni esimeheks esitati kaks  kandidaati:  Avo Möls ja Helle Vaga. Avo Möls sai esimeheks 10 poolthäälega. Helle Vaga toetasid 5 volikoguliiget ning ta valiti ühehäälselt aseesimehe kohale.

Arengu- ja planeerimiskomisjoni juhtimine läks Jako Reinaste kätte, teda toetas 8 liiget. Reformierakonna esitatud kandidaat Tiina Rühka kogus ühe hääle vähem. Aseesimehe valimisel sai Ivar Vilberg 10 poolthäält ning Tiina Rühka 5.

Sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni hakkab juhtima Talvi Aruaas, keda toetasid 13 volikoguliiget. Tõnu Suurkuusk valiti 12 poolthäälega aseesimeheks.

Vallasekretär Gunnar Nuuma ütles Sõnumitoojale, et komisjonide koosseisud kinnitatakse tõenäoliselt volikogu järgmisel istungil 10. detsembril: „Otseselt pole tähtaega ette nähtud. Komisjonid on aga vajalikud selleks, et volikogu saaks korralikult tööle hakata. Valla põhimääruse järgi peab komisjonis  lisaks  esimehele olema veel vähemalt kaks liiget.“

Eelmine artikkelKuusalu valla ujumise meistrivõistlustel rekordarv osalejaid
Järgmine artikkelRaasiku vallas asutati heategevuslik Lions-klubi