Raasiku volikogu: Mallavere teetüli saab lahendada vaid kohus

1323

Raasiku vallavolikogu andis vallavalitsuse palvel hinnangu Mallavere ujumistiigi pärast tekkinud naabritevahelisele tülile.

Raasiku vallavolikogu istungil oli päevakorrapunkt – seisukoha kujundamine seoses Mallavere külas asuva Artali kinnistu detailplaneeringu menetluse läbi viimata jätmisega. Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas: „On viimane aeg, et volikogu kujundaks selles küsimuses oma arvamuse, millele saame edaspidises suhtluses toetuda.“
Vallavanem märkis: „Vallavalitsusel pole enam võimalusi, kuidas käituda. Otsused, mis selle olukorrani viisid, tehti 2009. aasta jaanuaris. Kehtivat üldplaneeringut ei jälgitud, detailplaneeringut ei tehtud, volikogu ei saanud oma sõna kaasa öelda. Ei teavitatud ujumiskoha rajamisega seotud inimesi, taristu-probleemid jäid väljaspool krunti lahendamata.“
Ta lisas, et vallavalitsus on statisti osas: „Vaatame pealt ja püüame kommenteerida, rääkida seadustest. Teisalt on vastu väga suur avalikkusega manipuleerimine.“
Tiina Rühka ei nõustunud, et volikogu peaks oma seisukoha kujundama: „Volikogul pole siin midagi öelda, see on kohtuteema. Kui kinnistu omanik algatas tiigi rajamise, võis seda teha detailplaneeringuga, aga ei pidanud. Naabritevaheline kokkulepe oleks tulnud nagunii saavutada. Kui see ei õnnestu, langetab otsuse kohus.“
Volikogu esimees Ants Kivimäe märkis, et detailplaneering oleks erimeelsuse kohe välja toonud: „Kuna seda ei tehtud, eriarvamused ei selgunud ja oleme lõhkise küna ees. Volikogu peab protokolliliselt taunima, et vallavalitsus ei käituks edaspidi samamoodi – ei sõidaks volikogust üle.“
Jako Reinaste lisas, et volikogu huvi on teada juhtumitest, kus volikogust sõidetakse seadusevastaselt üle ega küsita otsust küsimustes, kus seda peab tegema.
Tiina Rühka sõnas, et edaspidi saab käituda õigesti, tagantjärele lahendada ainult läbi kohtu: „Ei saa välistada, et sellist asja tulevikus ei juhtu, kui tulevad uued inimesed. Otsus sai toona tehtud, sest vallas puudus ujumiskoht.“
Vallavanem vastas – keegi pole tiigi vastu, probleem on naabri põhiõiguste rikkumises: „Detailplaneeringu tegematajätmine oli kindlasti viga, sest läks vastuollu vallas kehtiva üldplaneeringuga. Lahendada saab tõepoolest kohus, kuid mida öelda neile, kelle akna alt sõidavad iga päev autod. See pole lahendus, kui ütleme, et tegime pätti, vaadake ise edasi.“
Ta lisas, et ujumiskoha omanikul oli kiire PRIAlt raha saada: „Detailplaneeringu korral poleks kulunud oluliselt kauem aega, paar-kolm kuud ja raha käes.“
Sõna võttis Ivar Vilberg, kes nõustus, et otsustati valesti, kuid volikogu ei saa teha muud, kui öelda igaüks välja oma seisukoha.
Avo Möls : „Mallavere ujumiskoht pole ühekordne eksimus. Taolisi juhtumeid on välja tulnud juba kolm. Usaldust on rikutud.“
Jako Reinaste soovis teada, kas on oht, et tüli läheb vallale midagi maksma. Raivo Uukkivi vastas: „Üks kohtuasi ehk naabrite omavaheline vaidlus võib lõppeda sellega, et läbipääsu ujumistiigini ei tohi mingil moel takistada. Teine kohtuasi on valla vastu – kui tühistatakse meie antud korraldus, siis tõkkepuud lihtsalt ei tule, rahalist kaotust pole.“
Andrus Mossov sõnas, et volikogu peab praeguse vallavalitsuse tegevust toetama ja heaks kiitma, sest andis korralduse panna ette tõkkepuu.
Arutelu tulemusena pani Ants Kivimäe kirja volikogu seisukoha: „Raasiku vallavolikogu taunib kehtivate õigusaktide eiramist vallavalitsuse poolt eelnevatel aastatel. Samas kiidame heaks praeguse vallavalitsuse tegevuse antud küsimusega tegelemisel. Tõdeme, et lahendid on võimalikud vaid läbi kohtu.“
Tiina Rühka ütles, et tema hinnangule alla ei kirjuta: „See on kohtuteema ja on palju varasemaid juhtumeid, kus tehti detailplaneeringuteta poode, sest neid oli inimestele vaja.“ Kaido Kirsip palus protokolli märkida, et on küsimuses erapooletu.
Istungil olid ujumiskoha maaüksuse naaberkrundi omanikud Merike Loo ja Vardo Suitsu. Nad soovisid teada, kuidas sellele reageeritakse, kui taotlevad ebaseadusliku tegevuse lõpetamist: „Üks osapool pole suuteline lepingutingimusi täitma. Naaber pole võtnud meiega ühendust, kuigi oleme saatnud tähitud kirju.“
Ants Kivimäe vastas, et volikogu saab anda ainult oma tauniva hinnangu, muud öelda ega otsustada ei saa.
Ujumiskoha omanikud Ilona ja Ivar Kaijanen istungil ei osalenud.

Eelmine artikkelMerest nii ja naa
Järgmine artikkelArukülas esinevad mordvalased ja udmurdid