Raasiku volikogu esimehena jätkab KAIDO KIRSIP

2766

Vallavolikogu 14st liikmest hääletas KAIDO KIRSIPI poolt 9.
Volikogu esimees KAIDO KIRSIP lubab, et Raasiku valla stabiilne areng jätkub.
Raasiku vallavolikogus sai valimisliit Raasiku Vald 9, valimisliit Kodukoha Eest 5 ning IRL 1 koha.

Uue koosseisu avaistung oli teisipäeval, 3. novembril. Istungi esimest päevakorrapunkti, vallavolikogu esimehe valimist, juhatas valla valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Gunnar Nuuma.  Päevakorras olid ka volikogu aseesimehe valimine ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Istungil osales 14 volikoguliiget, puudus Rene Truber IRList. Tema asemel istus volikogu laua taha IRLi nimekirjast Uno Holmberg, kes ütles, et Rene Truber volikogu töös ei osale ning tema on asendaja. Valimiskomisjoni esimees selgitas, et volikogu liikme volitused peatuvad või lõpevad ning asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad pärast valla valimiskomisjoni vastavat otsust. Gunnar Nuuma sõnas – kuna Rene Truber ei ole valla valimiskomisjonile teinud avaldust volituste peatamiseks, on ta endiselt volikogu liige.

Helle Vaga esitas volikogu esimehe kohale Kaido Kirsipi ja Olev Sinijärv seadis üles Ants Kivimäe kandidatuuri. Mõlemad olid kandideerimisega nõus. Ants Kivimäe pakkus volikogu juhiks veel Garina Toomingase, kuid tema taandas ennast. Seejärel esitas Ants Kivimäe Avo Mölsi kandidatuuri, ka tema ei olnud nõus volikogu esimeheks kandideerima. Nimekiri suleti, kummalegi kandidaadile anti võimalus end tutvustada ning volikogu teised liikmed said neile küsimusi esitada.

Helle Vaga küsis Kaido Kirsipilt, mida ta teeks volikogu esimehena nüüd teisiti. Kandidaat vastas, et eelkõige tahaks ta näha, milline on valla rahaline seis aasta lõpuks ning selle põhjal saab otsustada, kui palju on üldse võimalik midagi teha, võib-olla tuleb hoopis kulusid kärpida.

Valdur Peegel soovis Ants Kivimäelt teada, kas ta kavatseb ka selle koosseisu ajal volikogu istungitelt pidevalt puududa. Ants Kivimäe vastas, et sõltub sellest, kuidas volikogus asjad kujunevad: „Selge see, kui oled vähemuses ja su häälel pole kaalu, siis pole vahet, kas oled kohal või mitte. Loodan siiski, et volikogu praegune koosseis on üksmeelsem ja koostööaltim.“

Helle Vaga küsis Ants Kivimäelt, kumba ta rohkem väärtustab, kas inimesi või investeeringuid. Kandidaat vastas, et inimväärtus on tema jaoks alati olnud tähtsam kui raha.

Üheksa poolthäälega valiti vallavolikogu esimeheks Kaido Kirsip, Ants Kivimäe poolt hääletas viis volikoguliiget.

Kaido Kirsip esitas volikogu aseesimehe kohale Helle Vaga ning Olev Rähni seadis üles Ants Kivimäe kandidatuuri. Ants Kivimäe taandas end ja esitas ise Olev Rähni kandidatuuri. Nii Helle Vaga kui Olev Rähni olid nõus kandideerima. Ka neile anti võimalus end tutvustada ning volikoguliikmed said neile küsimusi esitada.

Olavi Liivandi küsis Helle Vagalt, miks ei soovita anda aseesimehe kohta teisele poolele. Helle Vaga arvas, et volikogus pole vastaseid ega pooli nagu sõjas, seal peaksid kõik ajama ühte asja. Ta lisas, et ees on rasked ajad, väärtustada tuleb inimest ning ilmselt peab osa suuri planeeritud investeeringuid edasi lükkama. Olev Rähni vastas samale küsimusele – ta on alati olnud selle poolt, et Raasiku vald on üks tervik ning kahe aleviku kõrval tuleb näha ka külasid, kes kõik peaksid saama võrdselt tähelepanu.

Üheksa poolthäälega valiti volikogu aseesimeheks Helle Vaga, Olev Rähni poolt olid 5 volikoguliiget.

Istungi viimane päevakorrapunkt oli vallavalitsuse lahkumispalve esitamine, selle luges ette vallavanem Andre Sepp. Volikogu otsustas selle rahuldada.

Kuna Rene Truber saatis valla valimiskomisjonile eelmisel nädalal avalduse, et astub volikoguliikme kohalt tagasi, lõpetas valimiskomisjon tema volitused ning määras asendusliikmeks IRL-i nimekirjast Anne Veltmanni.


Raasiku vallavolikogu koosseis:
Raasiku Vald – Andre Sepp, Garina Toomingas, Kaido Kirsip, Avo Möls, Ivar Vilberg, Are Kaurit, Juhan Trump, Valdur Peegel ja Helle Vaga.

Kodukoha Eest – Ants Kivimäe, Olavi Liivandi, Olev Sinijärv, Raivo Vaga ja Olev Rähni.

IRL – Anne Veltmann

Eelmine artikkelMehele tungiti kallale
Järgmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti taas ANDRE SEPP