Raasiku volikogu ei nõustunud Pihuvere karjääri laiendamisega

1068

Volikogu leidis – enne Pihuvere kruusakarjääri laiendamist tuleks muuta Pikavere-Viskla maantee tolmuvabaks.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhajata Allan Piik saatis Raasiku vallavalitsusele kirja, milles soovis omavalitsuse arvamust OÜ Vestman Maavarad taotlusele muuta Pihuvere II kruusakarjääri kaevandamise luba.

AS Vestman Varahaldus sai 2008. aasta lõpus loa kaevandada Pihuvere II karjääris kruusa kümme aastat. Nüüd on kaevandamisluba registreeritud ümber OÜ Vestman Maavarad nimele. Karjäär asub Mallavere külas eraomandis oleval Ulsi kinnistul. Mäeeraldise pindala on 12,3 hektarit. Kuna 2011. aastal tehtud geoloogilise uuringu tulemusel täpsustati ja hinnati aktiivseks tarbevaruks mäeeraldise lamamis paiknev veealune varu, taotles arendaja nüüd ka selle kaevandamise õigust. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks on kavandatud 45 000 m³ kruusa ja kaevandamisloa kehtivusajaks 15 aastat.

„Maavara säästva kasutamise seisukohast tuleb kaevandamiskohas kasutada arvele võetud varu ära maksimaalselt, see võimaldab ka korrastamisega kohe alustada. Kui väljata  alguses ainult veepealne varu ja seejärel veealune, tekiks paus, mille jooksul oleks kogu mäeeraldise ala rikutud, kuid korrastamine ei oleks veel võimalik,“ on OÜ seletuskirjas.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juht ei olnud kaevandamisloa muutmise vastu ega pidanud vajalikuks ka sellega kaasnevate keskkonnamõjude hindamist, kuna karjäär ei asu kaitsealadel ega Natura võrgustiku alal ning kaevandamisega ei ületata müra ja õhusaaste piirnorme, kaevandamine ei mõjuta põhjavett. Vallavalitsus oli volikogule esitanud eelnõu nõustuda Pihuvere II kruusakarjääri taotluse muutmisega. Samal seisukohal oli volikogu keskkonnakomisjon.

Kolm ja pool aastat tagasi, kui vallavolikogu andis nõus­oleku Pihuvere II kruusakarjääri avamiseks, seati otsusesse ühe tingimusena tagada Pikavere-Viskla maantee tolmuvaba olek. Nüüd rääkis volikogu esimees Kaido Kirsip, et teeäärsete majade elanikud on ikkagi hädas – kruusaveoautod ületavad lubatud sõidukiirust ning tee tolmab, kuna seda ei kasteta piisavalt.

Volikogu liige Olavi Liivandi tegi ettepaneku mitte nõustuda kaevandamise loa muutmisega seni, kui Pikavere-Viskla maantee on viidud tolmuvaba katte alla. Volikogu oli sellega päri ega andnud karjääri laiendamiseks nõusolekut.

Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvalli sõnul kuulub Pikavere-Viskla maantee riigile ning omavalitsus ei saa erafirmat kohustada hooldama-ehitama riigiteed.

„Loodusressursi optimaalse kasutamise seisukohalt oleks õige lubada ühes karjääris kaevandada lõpuni, võib-olla jääb siis selle arvelt mõni teine karjäär avamata,“ märkis ta.

Alari Kruusvall lisas, et keskkonnaamet ei pruugi volikogu arvamust arvestada. Kaevandamisloa andmist arutatakse ka riigi maavarade komisjonis, loa andmise otsustab keskkonnaministeerium.

Eelmine artikkelLaps jooksis sõiduteele
Järgmine artikkelKuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupäev oli pühendatud Ruu küla kaitsele