Raasiku vallavolikogu koosseis

164
Raasiku vallavolikogu.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus on 17 lii­get 3 ni­me­kir­jast ning ük­sik­kan­di­daat.

Võrd­selt 7 koh­ta on va­li­mis­lii­dul Raa­si­ku Vald ja Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dul, 2 Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­sel Rah­va­era­kon­nal (EK­RE), ka on vo­li­ko­gus ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas. 9liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­vad Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit ja EK­RE.

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust va­li­ti vo­li­kok­ku Avo Möls, Maar­ja Si­kut, Re­ne Lill, Paul Sa­vi­sild, Ka­di Tam­ma­ru, Kris­ti Va­der ja Maar­ja-Ly Tei­no. Paul Sa­vi­sild kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­su­se liik­meks, te­ma asen­dus­liik­me­na on vo­li­ko­gus Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.

Va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald va­li­ti vo­li­kok­ku And­re Sepp, Aa­re Ets, Ivar Vil­berg, Lau­ri Bet­lem, Ju­ta Asu­ja, Tii­na Rüh­ka ja Mih­kel Must. Ku­na Aa­re Ets ja Ju­ta Asu­ja töö­ta­vad val­la­va­lit­su­ses, on nen­de vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed lõ­pe­ta­tud, nen­de ase­mel on vo­li­ko­gus And­res Kal­las­te ja Ma­rian­ne Põld.

EK­REst va­li­ti vo­li­kok­ku Ants Ki­vi­mäe ja Priit Peb­sen. Kui Ants Ki­vi­mäe kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­su­se liik­meks, tu­li te­ma asen­dus­liik­me­na vo­li­kok­ku Ralf Rist­hein.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te teh­tud jõu­lu­kaar­did
Järgmine artikkelJõu­lu­toe­tus Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te­le