Raasiku vallavanemaks valiti taas ANDRE SEPP

1529

14st istungil osalenud volikoguliikmest hääletas ANDRE SEPA poolt 12.
Kuni uue vallavalitsuse kinnitamiseni on ANDRE SEPP volikogu liige ning osaleb hääletamistel. Vallavanema valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni esimees oli AVO MÖLS.
Raasiku vallavolikogu uue koosseisu teine istung oli teisipäeval, 10. novembril. Vallavanema valimine oli istungi esimene päevakorrapunkt. Salajasel hääletusel oli Andre Sepa vallavanemaks valimise poolt 12 volikoguliiget. Valimisliidul Raasiku Vald on volikogus 9 kohta, valimisliidul Kodukoha Eest 5 ja IRLil üks koht. Istungilt puudus valimisliidu Kodukoha Eest esindaja Raivo Vaga.

Andre Sepa kandidatuuri seadis vallavanema kohale üles Helle Vaga valimisliidust Raasiku Vald. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Enne hääletamist anti Andre Sepale võimalus end tutvustada ning volikoguliikmed said küsimusi esitada.
Ta rääkis, et asus Raasiku vallavanema kohale ligi 10 aastat tagasi – 15. detsembril 1999 ning iga kolme-nelja aasta järel pidanud otsima endas tahet ja energiat järgmiseks valimisperioodiks.

„Olen seda seni leidnud. Mul on selleks tööks selge motivatsioon – elan ise siin piirkonnas, mul on vastav ettevalmistus ja loomulikult on vallavanema ametikoht minu jaoks ka töö,“ rääkis Andre Sepp.

Ta selgitas, et järgmise nelja aasta plaanid on kirjutatud valimisliidu Raasiku Vald programmi. Kuna valimisliidu teiste liikmetega prioriteedid ühtisid, oli ta nõus olema ka seekord nende vallavanema kandidaat ning lubas olla lojaalne oma vallale ja selle rahvale.

Raskele majanduslikule olukorrale viidates arvas Andre Sepp, et keerulisem aeg on möödas, ees on normaliseerumise periood: „Raskused tuleb keerata enda kasuks ning saada jõudu probleemide ületamisest.“

Volikogu liige Garina Toomingas küsis Andre Sepalt, kuidas ta kavatseb Raasiku vallas lahendada üha kasvavat töötuse-probleemi. Vallavanema kandidaat vastas, et kohalik omavalitsus ei loo uusi töökohti, kuid saab tööta jäänud inimestele olla toetaja.

„Nagu perekonnas – kui keegi on haige, et saa teised tema eest põdeda, küll aga saavad teda toetada,“ sõnas ta.

Ühe abivõimalusena nimetas ta töötutele ajutise töö pakkumist, näiteks lehtede riisumist, kuid ka tööta jäänud inimeste koolitamist.

Vallasekretär Gunnar Nuuma selgitas – kuigi Andre Sepp sai volikogult volituse hakata moodustama uut vallavalitsust, kehtivad kuni vallavalitsuse ametissenimetamiseni tema õigused volikogu liikmena. Uus vallavalitsus on kavas kinnitada volikogu järgmisel istungil detsembris.

Moodustati komisjonid
Volikogu esimehe Kaido Kirsipi ettepanekul moodustati volikogu juurde 6 alalist komisjoni. Need on eelarve- ja majanduskomisjon, heakorra ja keskkonnakaitsekomisjon, kultuuri-, haridus- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja noorsootöökomisjon, revisjonikomisjon ning arengu- ja planeerimiskomisjon.

Kolmeliikmelise revisjonikomisjoni esimeheks valiti 9 poolthäälega Avo Möls, teine kandidaat Olev Sinijärv sai 4 poolthäält. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Anne Veltmann, kelle poolt oli 12 volikoguliiget ning Olev Rähni, keda toetas 9 volikoguliiget.

Kuna lähiajal tuleb välja kuulutada uus konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Raasiku vallas, siis valiti volikogu teisel koosolekul ka heakorra- ja keskkonnakaitsekomisjoni juhid. 11 poolthäälega sai komisjoni esimeheks Helle Vaga ning aseesimeheks 12 poolthäälega Kaido Kirsip.

Volikogule moodustati kolmeliikmeline eestseisus, selle liikmeks valiti lisaks esimehele ja aseesimehele 11 poolthäälega Ivar Vilberg.

Harjumaa Omavalitsuste Liidus ja Eesti Maaomavalitsuste Liidus esindavad Raasiku valda vallavanem Andre Sepp, kelle asendaja on kultuuri- ja haridusspetsialist Ardo Niinre ning volikogu esimees Kaido Kirsip, kelle asendaja on aseesimees Helle Vaga. Harjumaa Ühistranspordikeskusesse nimetati Raa­siku valla esindajaks Andre Sepp.

Eelmine artikkelPõhja prefektuuri eakatele mõeldud projekt „Ole eeskujuks!“
Järgmine artikkelKuusalu vallavanemaks valiti URMAS KIRTSI