Raasiku vallavalitsuse ettepanek – võimaldada lastele tasuta rongisõit

1289

Vallavanema hinnangul võib laste rongisõidu kinni maksmine tuua Raasiku valla registrisse kuni 100 uut elanikku.

Raasiku vallavolikogu istungil tutvustas vallavanem Raivo Uukkivi vallavalitsuse ettepanekut võimaldada tuleval aastal kõigile 7-18aastastele Raasiku valla lastele Elroni rongides sõita tasuta. Täpselt aasta tagasi küsis ta volikogult, mida arvatakse sellest, kui maksta osaliselt kinni kõigi vallaelanike rongisõidud. Tookord jäi teema soiku ning vallaeelarvesse selleks vajaminevat   50  000   eurot   ei   planeeritud.  Nüüd  pakkus  vallavalitsus  välja  võimaldada  tasuta sõit  lastele,  kelle  mõlemad  vanemad, väljaarvatud juhul, kui last kasvatab üksikvanem, on registreeritud  Raasiku  valla  kodanikeks.
„Eesmärk on sama – saada valda rahvast juurde,“ lausus Raivo Uukkivi.
Ta selgitas, et Raasiku vallas elab 719 last vanuses 7-18. Neist 200l on Raasiku valda registreeritud üks vanem, 80 on üksikvanema lapsed: „Nii et meil on ligikaudu 100 lapsevanemat, kes võiksid end Raasiku valda sisse registreerida. Ehk tasuta rongisõit lastele motiveeriks neid.“
Vallavanema sõnul on kolm varianti – võimaldada lastele tasuta rongisõit ainult 3. tsoonis, nii 2. kui 3. tsoonis või kolmes ehk 2., 3. ja 4. tsoonis. Maksimaalne kulu oleks  sel  juhul  11  000-22  000  eurot  kuus,  kuid  Saue  valla  näitel kinnitas ta, et reaalne kulu on kümneid kordi väiksem, kuna maksta tuleb laste reaalsete sõitude eest. Saue vallas kuluvat ühes kuus selleks keskmiselt 3000 eurot.
Raivo Uukkivi arvates on see Raasiku vallale jõukohane, kuna 100 uue maksumaksja lisandumine tooks kuus juurde umbes 13 000-14 000 eurot tulu. Ta pakkus välja, et riskide maandamiseks võiks tasuta sõitu rakendada esialgu vaid 2017. aastal, seejärel teha analüüs ning kui kulud ei ole tuludest väga palju suuremad, siis jätkata.
Volikogu leidis, et teemaga tasub tegeleda, vahepeal arutavad asja komisjonid, volikogu järgmiseks korraliseks istungiks esitab vallavalitsus täpsema analüüsi, et oleks võimalik otsustada, kas ja millistel tingimustel võimaldada lastele tasuta rongisõit. Kui otsustatakse tuleval aastal laste sõidud kinni maksta, peavad vanemad end Raasiku valda registreerima veel sellel aastal, et aidata täita 5000 elaniku kriteeriumit.

Eelmine artikkelHC Kehra sai käsipallimeistrivõistlustel teise võidu
Järgmine artikkelMistra-Autex kandideerib aasta ettevõtteks