Raasiku vallavalitsus võttis vastu 2010. aasta eelarve

631

Volikogu 12. märtsi istungil kinnitati Raasiku valla käes­-oleva aasta eelarve. Kogumaht koos finantseerimistehingutega on 63,09 miljonit krooni. Tulumaksu laekumisi on kavandatud 34,9 miljonit krooni, 2009. aasta eelarves kavandati tulumaksu 37,9 miljonit krooni. Maamaksu on eelarvesse planeeritud 1,9 miljonit krooni, mis on sama palju kui eelmisel aastal.