Raasiku vallavalitsus avalikustas ÜVK arengukava eelnõu

953

Tegu on 2009. aastal valminud kava uuendamisega aastateks 2012-2024.

Juuli keskel avalikustas Raasiku vallavalitsus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava eelnõu aastateks 2012-2024. See on 2009-2021 arengukava uuendus.

Arengukava vaadatakse üle iga nelja aasta järel ja vajadusel tehakse muudatused ning täiendused. Arengukava puudutab Raasiku ja Aruküla alevikku, külasid sees pole.

„Kuna kolmveerand elanikest on alevikes, on selle baasil ka otsused tehtud,“ põhjendas vallavanem Aare Ets.

Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvalli sõnul suuri muudatusi seekord vaja ei olnud, tehti mõned olulised täiendused eel­olevate tööde kavas.

„Komisjon oli koos, arutas ning vaidles põhjalikult Raasiku ja Aruküla alevikes eelseisvate tööde etappide üle, millal mingit etappi teha. Samuti koostati uus rahaline prognoos, mis vastab masujärgse aja võimalustele. Varasem prognoos pärines majandusbuumi ajast ega olnud enam realistlik,“ selgitas Alari Kruusvall.

Raasikul on tööd jagatud nelja etappi ja Arukülas kolme. Esimene etapp lõppeb kava kohaselt 2014. aastal. Selle käigus saab võimaluse liituda Raasikul ühiskanalisatsiooniga 33 kinnistut ja veevärgiga 24 kinnistut, Arukülas kanalisatsiooniga 51 kinnistut. Investeeritakse kokku 1 656 050 eurot.

Teine etapp saab läbi 2017. aastal. Reoveetorustikuga saab liituda Raasikul 92 kinnistut ja ühisveevärgiga 71. Arukülas on võimalik reoveetorustikuga liituda 107 kinnistul. Investeeringud on 2 257 250 eurot.

Kolmas etapp saab läbi 2019. aastal. Selle käigus saab Raasikul ühiskanalisatsiooniga liituda 38 ja veevärgiga 37 kinnistut, Arukülas reoveega 75 kinnistut. Investeeritakse 1 286 850 eurot.

Viimane etapp lõppeb 2021. aastal. Investeeringud on kokku 2 559 900 eurot.
Eelnõuga saab tutvuda 2. augustini Raasiku valla kodulehel, raamatukogudes ja vallakantseleis. Vallavalitsus plaanib eelnõu esitada vallavolikogu augustikuu istungile arutamiseks.

Eelmine artikkelTurbuneeme kaluritepäevast
Järgmine artikkelREIGO TORSTENBERG ja KAI OTS Arukülast toovad maale Itaalia veine