Raasiku vallas uus külakiik

1578

Külakiik on Raasiku rahvamaja õuel, avamispidu peeti 1. juunil.

Kiige rajamise idee tuli vallaelanikul Maarja Sikutil. MTÜ Raasiku Rahvahariduse Selts kaudu kirjutati projekt kohaliku omaalgatuse programmi. Sealt lubati möödunud aasta lõpus toetust 1541 eurot, valla omaosalus on 160 eurot.

„Meil oli vägev ja vahva avamine. Raasiku rahvamaja õu oli rahvast täis,“ kiitis rahvamaja juhataja Helle Vaga.

Avapeol esinesid laulu ja tantsuga Raasiku põhikooli ning lasteaia lapsed, memmed tantsisid, Heli Karu eestvedamisel lauldi regilaulu. Lindi lõikasid läbi kiige rajamise eestvedajad Eha Podgornova, Maarja Sikut ning Helle Vaga.

„Kirjutasime kiige kasutamise reeglid, need luges ette Raasiku põhikooli huvijuht Kadi Naha. Reeglid on ka üles pandud. Igaüks kasutab kiike omal vastutusel, kuid peavad olema reeglid,“ lausus Helle Vaga.

Ta rääkis, et kiike ketti ei panda, see on vallarahvale vabaks kasutuseks 24 tundi päevas: „Kui inimene tahab, peab ta saama tulla. See on vaba kiik Raasiku vallas.“