Raasiku vallas tõuseb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind

1971

Uued hinnad hakkavad kehtima 1. märtsil.

Valla vee-ettevõte OÜ Raven tõstab konkurentsiametiga kooskõlastatult alates 1. märtsist joogivee müügi, kanalisatsiooni ning purgimisteenuse hinda.

Füüsilised isikud hakkavad vee eest maksma koos käibemaksuga 1,68 eurot senise 78 sendi asemel ning juriidilised isikud 1,747 eurot senise 85 sendi asemel.

Kanalisatsiooniteenuse hind, mis praegu on füüsilistele isikutele 82 senti kuupmeetrilt, tõuseb märtsist 1,55 euroni ning juriidilistel isikutel 1,24 eurolt 1,93eurole kuupmeetri eest. Veemõõtja puudumisel on kehtestatud kulunorm 1 inimese kohta kuus sõltuvalt elukohast 2-3,33 eurot kuupmeetri eest. Reovee purgimisteenuse uus hind on 1,63 eurot  praeguse 0,59 euro asemel kuupmeetrilt.

Hinnatõus on umbes kahekordne. Näiteks peab Aruküla keskalevikus elav neljaliikmeline pere, kellel ei ole veemõõtjat, hakkama vee ja kanalisatsiooni eest maksma 21 euro asemel 43 eurot kuus ning sama suur pere Perila külas joogivee eest 6,24 euro asemel 13,44 eurot kuus.

Senised hinnad on kehtinud kolm aastat. Raveni tegevjuht Tiit Reeder ütles, et hinnatõus on märtsist suur ning seda ei saa teha enam järk-järgult, kuna vajadus hinda tõsta oli juba varem.

„Siis me seda ei teinud, kuna soovisime kalkuleerida täpsete kulude põhjal vajaliku hinna,“ selgitas ta ning lisas, et kolme aasta jooksul on kallinenud saastetasud ja muud riigimaksud, ka elekter.

Raveni eesmärk ei ole Tiit Reederi kinnitusel teenida kasumit, vaid kogu vaba raha kasutatakse veesüsteemide ja soojaseadmete arendamiseks.

Veesüsteemide rekonstrueerimiseks ja joogivee kvaliteedi parandamiseks on Euroopa Liidu toetusfondidest eraldatud 1 644 437 eurot, Raasiku vald osaleb 310 000  euroga,  Raveni  oma­osalus on 368 130 eurot. Veeteenuse hinda tuleb Raveni tegevjuhi sõnul tõsta omaosaluse katmiseks.

Omaosaluse tasumiseks on võetud laenu Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK).

„KIK nõustus laenu andma alles siis, kui konkurentsiamet oli kiitnud meie hinnatõusu heaks, madalamate hindade puhul ei oleks me KIKi hinnangul suutnud laenu teenindada. Ilma laenuta jääks Raasikule ja Arukülla kavandatud veesüsteemide uuendamine tegemata,“ rääkis Tiit Reeder.

Euroopa Liidu toel on kavas uuendada valla alevike veesüsteemid, renoveerida Raasikul ja Arukülas neli puurkaev-pumplat ning paigaldada neisse veetöötlusseadmed liigse raua eraldamiseks, ehitada Raasikule uus ja renoveerida Aruküla reoveepuhasti, ühendada Raasiku kesk­asula ja raudteeäärne  vee­torustik uude veetöötlusjaama.

„Kõikide Raveni seniste klientide kraanidest Raasikul hakkab tulema puhas joogivesi ning aasta lõpuks paraneb joogivee kvaliteet ka Arukülas,“ lubas Tiit Reeder.

Miks tõuseb vee hind Peningi, Perila ja Härma külas?

„Neis külades on veetorustikke juba varem uuendatud, renoveeritud reoveepuhasteid ning seda on vaja teha veel. Kuna väikese küla veetarbimine on suhteliselt väike ja sealt saadavast tulust investeeringuteks ei piisa, on neid kaetud suuremate piirkondade arvelt või valla abil,“ lausus Raveni tegevjuht.

Ta märkis, et naaberomavalitsustes on kõige suuremad veeteenuse hinnad Kiili ja Kose vallas, pärast uute hindade kehtima hakkamist järgneb neile Raasiku vald: „Kuna igal pool tehakse veesüsteemide arendamiseks kulutusi ja riigimaksud suurenevad kõikjal, võib arvata, et hinnad tõusevad lähiajal ka teistes valdades.“

Et veekulusid vähendada, soovitab ta kõigil, kellel veel pole, paigaldada oma majapidamisse veemõõtja.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kolgakülas
Järgmine artikkelHaridusminister rääkis Kuusalus gümnaasiumide reformist