Raa­si­ku val­las on uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list

515
OLGA KAJANEN.

23. maist töö­tab Raa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na Ol­ga Ka­ja­nen. Ta on lõ­pe­ta­nud Ees­ti Me­rea­ka­dee­mias hüd­ro­me­teo­ro­loo­gia ja loo­dus­hoiu eria­la, töö­ta­nud üle 10 aas­ta eri ame­ti­koh­ta­del po­lit­sei- ja piir­val­vea­me­ti Põh­ja pre­fek­tuu­ris. „Olen ko­ha­lik ela­nik, 12 aas­tat ela­nud pe­re­ga Jär­si kü­las, ot­sus­ta­sin ko­du­lä­he­da­se töö­ko­ha ka­suks. Po­lit­seis tu­li mul muu­hul­gas te­ha riik­lik­ku jä­re­le­val­vet. Val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na teen ti­he­dat koos­tööd kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­ga, ka mu ha­ri­dus on sa­ma vald­kon­na­ga seo­tud,“ lau­sus Ol­ga Ka­ja­nen. Ta li­sas, et te­ma tei­ne suur töö­vald­kond on jä­re­le­val­ve ehi­tus­te­ge­vu­se üle.

Eelmine artikkelRii­gi­ko­gu esi­mees kü­las­tas Keh­rat
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. juunil