Raasiku vallas maamaks ei muutu

909

Raasiku vallavolikogu kehtestas maamaksumäära 2012. aastaks. See on sama, mis käesoleval aastal. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on ka järgmisel aastal 1,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas ning elamu-, metsa- ja muu maa maksumääraks 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksust vabastatakse töövõimetus- ja vanaduspensioni saajad ning represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud nende kasutuses olevalt elamumaalt 12,78 euro suuruses summas aastas. Seda soodustust saavad nad tingimusel, et on kantud Raasiku valla elanikena rahvastikuregistrisse ning nendega samal aadressil on rahvastikuregistrisse kantud ainult ülalpeetavad ja maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.