Raasiku vallas luuakse lasteaiakohtade register

811

Raasiku vallavanem Andre Sepp ütles, vallavalitsusel on plaanis luua ühtne register lasteaiakohtade haldamiseks. Praegu tegelevad kohataotlustega lasteaiad. Register kavatsetakse tööle panna uuest õppeaastast, sellega hakkab tegelema valla sotsiaalosakond. Edaspidi peaksid lapsevanemad esitama kohataotluse vallavalitsusele, kus see lisatakse registrisse. Vallavanema sõnul ei tea lapsevanemad enamasti, kui kaugel on nende laps järjekorras, kuid registrist saab seda vaadata. Vajaliku programmi ostmine läheb vallale maksma 1000 krooni.